Zwarte ziel, blanke maskers

Geplaatst: 11 december 2009 in Commentaren
Tags:, , , , , , , , ,

zwarte ziel

Begin jaren vijftig verscheen het boek van de Frans-Antiliaanse psychiater Frantz Fanon over de gevolgen van het racisme en kolonialisme voor de Afrikaan. Hij analyseerde de Afrikaan die de destijds in Het Vrije Westen en Het Koloniale Zuiden woekerende rassendiscriminatie het hoofd bood door zich achter het masker van de blanke te verstoppen. We kunnen dat nu plaatsen in deze tijd, waarin migranten en met name de moslims onder hen tot assimilatie gedwongen worden.

Was in de tijd van Fanon de zwarte huid het anker van haat tegen de ander, nu is dat de religie van de ander. In beide perioden van het oneindige beschavingsproces, waar de wereld langzamerhand in samengeperst wordt tot één wijze van leven, is de kant van de medaille die de ‘beschaving’ voorschrijft onvoldoende belicht.

Het racisme, waarvan Fanon de zelfontkenning van de Afrikaan (die we als mens zelf van oorsprong weleens zouden kunnen zijn) analyseerde, is door Albert Memmi in de jaren zeventig op de snijtafel gelegd. Hij kwam na het schillen van de ideologie van het zuivere en daarom superieure ras op het bot terecht van de racist en trof daar de hartstocht om oneindig kwaad te spreken van de ander.

Racisme bleek een blank masker voor een zwarte ziel. Zijn anatomische les begon met de vaststelling dat rassen onderscheiden op zich geen grond heeft. Fanon had al bloot gelegd dat de mensen die nu de wereld bevolken 1 genotype kennen, biologisch één stam vormen. De verschillen in huidskleur kunnen slechts fenotypisch zijn. Daarmee werd de apartheid in Amerika en Zuidafrika analytisch onderuit gehaald. Een biologische grond bestond er immers niet voor.

Memmi haalt vervolgens het racisme onderuit met een anatomie van de ziel van de racist. Daar waar de racist betoogt dat zijn ras zuiver is en daarom het andere ras geen recht heeft in zijn schaduw te bestaan, snijdt hij aan dat zuivere rassen sowieso niet bestaan. Maar als men dat toch wil volhouden dan is het vreemd dat een zuiver ras, dat zich superieur voelt t.o.v. de ander, diens bestaan een gevaar acht voor zijn zuiverheid en voortbestaan. Een superieur ras zou dan bang zijn voor spoken. Superioriteit betekent immers dat je in alles de meerdere bent van de ander. Kortom de ander kan je niet aantasten.

Al snijdend komt Memmi op het bot van die zwarte ziel van de racist zelf, waarin de angst voor de zwarte huid schuilt. Het mechaniek dat hem zo onrustig maakt, zo schreeuwerig, zo dwangmatig de ander doet bespuwen en haalt daar een fobie voor de ander naar boven die ons zo’n angst inboezemt. Hij noemt dat racisme dan ook heterofobie: de angst voor het andere, het anderszijn, de andersdenkende, de ander en al zijn eigen kenmerken.

Vandaag de dag zien we opnieuw die fobie woekeren en weer zien we een smoes gebouwd worden om de werkelijke vrees niet te hoeven zien van zichzelf. Het blanke masker wat nu veel heethoofden dragen is dat hun geloof humaner zou zijn dan dat van de ander. Dat het geloof van de ander duivels is. De wedergeboorte van de zwarte ziel dreigt zelfs een democratie om zeep te brengen, waarin het grondrecht bewaakt dient te worden van pluriformiteit.

Daarbij doen deze neo-racisten voor het verpakken van hun angst juist een beroep op dezelfde pluriformiteit die zij willen uitstoten of zelfs vernietigen. Zij doen daarbij een beroep op een grondrecht dat zij die negatieve visie mogen ontwikkelen, waarin wat zij willen uitroeien juist beschermd wordt.

Deze paradox verlamt iedere discussie met hen over migratie, integratie en assimilatie. Het wordt tijd dat we de zwarte zielen ontdoen van hun blanke maskers en hen operatief bevrijden van die paradox die hen zo in hun angst gevangen houdt.

reacties
 1. laila schreef:

  Rascisme als fobie, als angst; een fraaie analyse.
  Zonet , bij de eerste koffie las ik over een recent boek van Siep Stuurman: De uivinding van de mensheid-korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil.
  Het artikel wordt geillustraard met een oude schoolplaat met de blanke Europeaan als middelpunt van de rassen.
  Van de week had ik een gesprek met P, van Surinaamse afkomst. Het drong opeens tot me door wat een impact het feit dat zijn grootvader ( of overgrootvader) slaaf was, had op de familie.Nog maar zo kort geleden eigenlijk.
  Jouw illustratie vind ik bijzonder.

 2. Marius van Artaaa schreef:

  @ Laila
  Dank je zeer.
  Nu zou de schoolplaat de blanke met zijn "Europawaan" kunnen tonen die zich in het middelpunt nestelt van het monoculturalisme. Die waan is dat dit continent op de bodem van haar ziel 1 waarheid bevat en dat is dat we van nu eenmaal christelijk zijn van oorsprong, daarmee de waarheid van ons pluriforme heidendom als voorland ontkennend. Het christendom heeft Europa vanaf de 1e eeuwen na Christus gekoloniseerd.
  Kolonialen zijn typische overlevers. Je zult ze nooit in een bekentenis- en verzoeningsproces herboren zien worden. Altijd lukt het hen zich weer op te richten achter de nieuwe maskers.
  Nu weer in de strak opgeheven hoofden van alle politici die bang zijn om de blanke maskers van de zwarte zielen af te rukken.
  De impact van de ontkenning dat de gediscfrimineerden, de uitgestotenen, de verworpenen, mensen waren is mij lichamelijk zeer bekend. Mijn keuzes om te leven zoals ik denk dat goed is, heeft me dikwijls dat lot ten deel doen vallen.
  Maar toch, het diepst sneed ooit de gebeurtenis in Delft, toen ik 14 jaar was. Ik liep op de Voldersgracht en voor me liepen twee tuinderjongers uit het Westland die weer voor hen uit een Afrikaan bespuwden met: he`BLAUWPIJP je bevuilt onze straten met je ongewassen poten…
  In het dorpsjongetje die in die Grote Stad ontvangen werd met een wurging omdat hij hun taaltje niet machtig was, ontstak een niet te blussen woede. Omdat het onmogelijk was deze te uiten, kotste ik over de hakken van de tuinders heen.
  Ze draaiden zich om en wilden toen hun opgebouwde haat op mij botvieren. Ik vond dat een prima alternatief….
  Thuis werd ik door mijn vader vals beschuldigt dat ik begonnen zou zijn met vechten.
  Zo had ik in 1 dagje alle vuile handen gevoeld die Nederland rijk is.
  Ik ben voor die illustratie met een portret van die zwarte dag in mijn groei naar volwassenheid begonnen en moest wel eroverheen krassen om de huidige tijd er zijn winden over gte laten waaien.
  Heterofobie is een epidemie, die toen wat mij betreft begon, namelijk exact op 5 mei 1963.

 3. antoinette duijsters schreef:

  Een prima blog, waar ik helemaal achter kan staan.

 4. Lidy Broersma schreef:

  Goedemorgen Marius. Er is inderdaad maar 1 ras en dat is het mensenras met heel veel culturele verschillen.
  Er zijn vandaag de dag nog steeds christenen die geloven in de theorie van de apartheid omdat de zwarte medemens als afstammelingen van Cham vervloekt zouden zijn. Cham bedekte niet zijn vaders, Noachs,naaktheid, toen hij hem zo aantrof in de tent, maar maakte er grappen over tegen zijn broers. Die namen een mantel en liepen achterwaarts de tent in zodat ze hun vaders naaktheid niet zagen en bedekten hun vaders naaktheid met de mantel (der liefde).
  Uiteraard volkomen belachelijke interpretatie van een verhaal uit de bijbel. Maar het is gebeurd met vreselijke gevolgen. Het apartheidsregime in Zuid-Afrika is op die foute aanname gebaseerd geweest.
  Maar de kwestie islam en een westerse samenleving is weer iets anders.
  Hoe dan ook. Een islamitische samenleving is mij een gruwel. In Pakistan heb ik die sfeer mogen ondergaan. Vrouwen worden daar beslist achtergesteld en zijn overgeleverd aan de man. Je kunt het goed of slecht treffen. In Iran beginnen de vrouwen opstandig te worden. In Saoedi Arabië pakken de vrouwen het iets voorzichtiger aan.
  An van den Burg heeft mij wel eens voorgehouden dat er geen verschil met onze westerse samenleving en daar ben ik het niet mee eens, immers vrouwen hebben hier toch het recht waar ze op terug kunnen vallen. Daar niet. het is ook daarom dat ik mij zeer verzet tegen vormen van het accepteren van regels van de sharia in onze rechtsspraak als het gaat om islamieten.
  Wat wij hier meemaken heeft te maken met het desastreuze overheidsbeleid, die bijvoorbeeld de wijken hebben laten verpauperen, terwijl ze toezicht mogelijkheden hadden. Kortom ze hebben het laten gaan. De moeilijkheden in de wijken? Dat heeft niets van doen met islam.
  Integratie bevorder je niet met het tolereren. Wat een fout woord in dit verband, maar het zoeken naar de grootste gemene deler en die vind je inderdaad in de grondwet en niet te vergeten de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En die grondrechten zijn uiteraard voor een ieder gelijk.
  Waar wij vanaf moeten is de idee: Met de vrijheid van Godsdienst in de hand verover je gans het land. Grapje. Ik bedoel er mee te zeggen dat de vrijheid van Godsdienst een grondrecht is, maar dat het aanhangen van een Godsdienst een strikt persoonlijke zaak moet blijven en buiten het gemeenschappelijke openbare en ook politieke leven.
  En daarin gaat onze samenleving niet ver genoeg. Ik zou alle scholen openbaar willen maken. En bijzonder onderwijs alleen in de vorm van onderwijsmethoden.
  Zo denk ik er over Marius.

 5. Marius van Artaaa schreef:

  @ Lidy
  Als we met elkaar willen samenleven dan zullen we in dialoog moeten gaan.
  Kennis van de ander is een voorwaarde die nogal eens verward wordt met misvattingen over de ander.
  Ik zal je hier niet met mijn kennis van de Islam om de oren slaan, want ik heb je lief.
  Wel wil ik je wijzen op twee belangrijke peilers van IEDERE beschaving:
  1. Ken de ander als je broekzak voordat je je kennis in stelling brengt.
  2. Kennis aan de ander is beslissend voor het slagen van iedere dialoog
  Religiekritiek is als maatschappijkritiek pas zinvol als we religie daadwerkelijk kunnen doorgronden.
  Alle ‘Abrahammytische’ godsdiensten delen een notie van het kwaad dat verwerpelijk is.
  Juist die onder kenning zorgt ervoor dat we niwet blijven steken in de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
  Lees de eerste bijbelboeken, waarin de Wetten staan en vooral over zaken als dat men de vrouwen van de overwonnen vijanden mag verkrachten als ze 3 maanden gewend zijn aan hun gevangenschap.
  Echt in alle onderschikkingen van mensen aan elkaar verschillen we niets van de ander.
  De Koran bevat overigens meer wetten die wij missen dan die we kunnen missen als kiespijn.
  Denk aan de valse beschuldiging, die in de Koran erger gevonden wordt dan de daad van de bschuldigde. In de Islam wordt voorzien in regels om die misoordelen te vloorkomen met eisen dat 4 getuigen je verdenkingen moeten bevestigen. Maar ook de tolerantie en het in vrede moeten leven is vewel helderder dan in onze bronnen staat.
  Echt, onze onwetendheid is veel te groot om achter wat jij zegt te gaan staan.

 6. Marius van Artaaa schreef:

  @ antoinnette
  ik ga nog huilen van jouw positieve reactie, zo schaars zijn ze gewwqorden als je hier je hart over lucht door hoofd er eens dieper over te buigen.
  snotterdesnot

 7. paco painter schreef:

  Maar toch, het diepst sneed ooit de gebeurtenis in Delft, toen ik 14 jaar was. Ik liep op de Voldersgracht en voor me liepen twee tuinderjongers uit het Westland die weer voor hen uit een Afrikaan bespuwden met: he`BLAUWPIJP je bevuilt onze straten met je ongewassen poten"
  Zal ik nooit begrijpen.
  Een zeeer goed blog en dito illusttratie.Klasse!

 8. Maria Trepp schreef:

  Met bewondering gelezen, Marius.
  Wat een belezen man ben je, wat weet je veel en kan je het in mooie fontaines spuien.

 9. Marius van Artaaa schreef:

  @ Paco en Maria
  Mooie blogs ja, dank jullie, maar om te schrijven stapelen de zakdoekjes zich om me heen op.
  Die woede, die mij en mijn vrienden nu al een halve eeuw wordt aangedaan, is onverdragelijker met het uitblijven van de dag dat iedereen gewoon toegeeft dat we elkaar in een heksenketel voor niks zitten te garen.
  Godallemachtig wat maken wij er wat dat betreft alleen maar een puinhoop van. Terwijl we echt met al die mensen die men zo graag minacht en met die minachters zelf eeuwig feest zouden kunnen vieren.
  Het vkblog moet als klaagmuur omlaag.
  Maar en verzoeningsmuur is lastig te metselen.
  Voor je het weet zetten we de ander weer tegen onze verbale muren om hem te executeren.
  Ik ben bang dat ik dat met de anti-moslims doe.
  Ik wil dat niet, ik wil gewoon liefde voor en van iedereen.
  En nog liever louter lachers, grappenmakers, feestgangers.

 10. antoinette duijsters schreef:

  Marius, op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan is de eerste voorwaarde om de mensheid te redden, niet de CO2 uitstoot. Pas als alle mensen in vrede leven, kunnen we ook onze planeet weer beter maken. Al dat gepraat nu heeft geen zin, omdat iedereen toch alleen voor het eigen land en vooral economie gaat.

 11. Marius van Artaaa schreef:

  @ antoinette
  We zouden het kunnen combineren. Een conferentie voor innerlijk vrede met elkaar, zou een workshop mogen starten over het beheersen van de CO2-uitstoot…
  Het grappige is dat voor het verminderen van die uitstoot allang planten zouden bestaan. Dus die workshop kan meteen aan de slag met het planten van die struiken als echte vredestekens…

 12. Ina Dijstelberge schreef:

  Ik verwonder mij al jaren over het scheppen van valse veiligheid door het andere, afwijkende, vreemde, niet eigene als vijand te poneren.
  Het is zo zelfbeperkend.

 13. Marius van Artaaa schreef:

  @ Ina
  In de angst voor het andere zit, denk ik, de angst voor de vrijheid (waar Erich Fromm over schreef) en daarin de angst voor verandering.
  We zouden de hersenen moeten onderzoeken op het chemisch proces dat deze angsten vormt en/of in stand houdt.
  Jammer dat veel linkse intelectuelen hersenonderzoekers het werk onmogelijk hebben gemaakt.
  Over hun valse veiligheid, die zij daarmee bewerksteligden, zouden we ons in gelijke mate kunnen verwonderen.

 14. Lidy Broersma schreef:

  Hahaha Marius, zolang jij me lief hebt mag je me om de oren slaan 🙂

 15. R. Kruzdlo schreef:

  Prima blog
  Een pijl waardig groene groeten Robert Kruzdlo

 16. Marius van Artaaa schreef:

  @ Lidy
  dat hou ik dan tegoed -:
  @ Robert
  you’re welcome

 17. George Knight schreef:

  @Marius
  Wil je beweren dat racisme iets te maken heeft met religie? Of karakteristiek is voor een blank masker. Ik zie de logica niet. De tekst is me te ingewikkeld.
  De claim van Fanon lijkt me terecht. Racisme kent alleen een politiek-maatschappelijke reden en is daarom gewoon discriminatie. Rassen zijn ontstaan door de reactie op het zonlicht en gescheiden evolutie en heeft niets met fundamentele verschillen te maken. Die zijn er niet.
  Rassenleer is onwetenschappelijke onzin. Zoals de teleologische kant van theologie die zoekt naar de oorsprong. Waar het gaat om mensen die zich vastbijten in een cultuuruiting als religie of racisme wordt het weer interessant omdat ze oorzaak en gevolg verwisselen en bewust een wereldbeeld uit het niets toveren. Met of zonder masker.

 18. Marius van Artaaa schreef:

  @ George
  Close reading George, dat moet je lukken, toch?!
  Om je manier van lezen wat te helpen, de sleutel zit in superioriteitsgevoelens….

 19. Marius van Artaaa schreef:

  @ George
  Nu een reactie uitblijft, twijfel ik of je wat aan mijn aanwijzing had.
  Wat ik stel is dat er een Islamvrees heerst, die op dezelfde wijze een pretext hanteert om die vrees zelf niet onder ogen te komen.
  Het christelijk geloof zou humaner zijn dan de Islam. Dat is de pretext om de Islam te vrezen.
  De Islam wordt in menige uitspraak gedemoniseerd. De racist doet dat ook met de ander wiens huid hij daarvoor bederft als een identiteit om trots op te zijn.
  De rest lijkt me toch wel logisch voor je om te volgen. Lees anders mijn uitleg bij Ina’s blog over mediapluriformiteit.

 20. George Knight schreef:

  @Marius
  Nog steeds zie ik het verband niet tussen racisme en de discriminatie van een niet-aangeboren kenmerk als religie. Ik zie het als aparte fenomenen, of je moet het begrip racisme zo oprekken dat het van karakter verandert. Maar waar praat je dan nog over?
  Of de ene religie humaner en verlichter is dan de ander zal ongetwijfeld. Er zijn er ook zo ontelbaar veel religies dat het nauwelijks bij te houden is. Binnen een religie bestaan ook weer minder verlichte en meer verlichte stromingen. Vergelijk alevieten maar eens met salafisten. De eersten brengen de moderniteit naar de islam en de laatsten brengen de islam naar de moderniteit.
  Dat lijkt me een groter verschil dan tussen een gemiddelde Nederlandse moslim of christen.
  Het vrezen van de islam als een vreemde en vijandige ideologie is een verdedigbare politieke opvatting. Zoals men het katholicisme, het hindoeisme, scientology, satanisme of het protestant evangelisme kan vrezen. Promoters van die stelling zie ik niet per definitie discrimineren, laat staan dat ze racisten zouden zijn. Ook afvallige of culturele moslims kunnen de ideologie van de islam vrezen. Zijn dat dan ook racisten?
  De praktijk in Nederland behoort te zijn dat elk individu zijn of haar religie, levensovertuiging of nihilisme zonder dwang in alle gegarandeerde vrijheid moet kunnen kiezen. Maar dat staat naast het als ongewenst karakteriseren van een religieuze organisatie of machtsinstitutie. Dat laatste behoort naar mijn idee bij de gewone politieke vrijheid om ons over van alles en nog wat uit te spreken en samen de macht te herverdelen.
  Minister-president Balkenende zei in een evangelisch TV-programma zonder geloof kan men niet functioneren. Vanuit een oogpunt van binding vond ik het in zijn functie een onhandige uitspraak, maar als individu mag Balkenende zich keren tegen wat-ie ziet als vrijzinnigheid, vrijdenkerij en atheisme en de gedachtenwereld en de ideologie die hij daarachter veronderstelt. Zoals ook vice-minister-president Rouvoet zich vorige week uitspraak tegen vrijzinnigheid en grenzen aan de vrijheid wil stellen. Uiteraard volgens de grenzen van zijn eigen religieuze ideologie, het christendom.
  Iemand die zich uitspreekt tegen de islam zou een racist zijn? Vanuit het gelijkheidsbeginsel zie ik de logica, de zin en de onderbouwing er niet van in. Integendeel, laten de meningsuiting niet inperken om vervolgens religie een streepje voor te geven. Deze extra bescherming van religie lijkt me ongepast en ongewenst. Hoe nobel en vredelievend die religie zich ook presenteert en hoe het zich noemt. Da’s ondergeschikt en een kwestie van beeldvorming.
  Maar, wie onderdak wenst te vinden bij een religie moet dat kunnen en daartoe in dezelfde mate als anderen beschermd worden om de religie te praktiseren. Maar verbiedt mij niet om me tegen die religie op te stellen en noem me geen racist. Dat vind ik onterecht. Zijn de aanvallen van Balkenende en Rouvoet uit het centrum van de macht trouwens niet veel schadelijker voor onze democratische rechtsorde en rechtsstaat?

 21. George Knight schreef:

  @Marius
  Zie de reactie van de Arnhemse SP die door een PvdA-raadslid beschuldigd werd van racisme. De SP geeft in een verklaring duidelijk aan dat het verwijt van racisme dient om monddood gemaakt te worden door een politieke tegenstander. Zoals zo vaak wordt zakelijke kritiek tegen de islam gereduceerd tot racisme. Maar de SP geeft naar mijn idee geloofwaardig aan dat het precies andersom ligt. Namelijk dat de religieuze organisatie niet wordt benadeeld, maar juist wordt voorgetrokken. Het wordt tijd dat dat benoemd wordt. En gestopt.
  Ook in de gekleurde beeldvorming. Over mediapluriformiteit gesproken. Heb jij dit item deze week op de landelijke televisie gezien. Ik niet. Hoe zou dat nou komen? Was het niet belangrijk genoeg of paste het niet in de beeldvorming?
  Naar mijn idee zijn hier GL en PvdA de racisten. Als dat begrip al van toepassing is, wat ik overigens niet geloof. Want deze partijen benadelen gewetensvolle en serieuze omwonenden die alleen maar een zakelijke uitspraak willen. En geen symboolpolitiek van GL en PvdA. Die gelukkig steeds zeldzamer wordt, heb ik het idee. Ik ben voor de gelijkheid van religie en levensovertuiging.
  Ik hoop dat wij deze fase van simplistisch en onterecht verketteren van opponenten snel achter ons laten en overgaan tot het oplossen van problemen. Zonder dreigende en verwijtende taal moet het ook kunnen.http://www.arnhem-direct.nl/politiek/berichten/20091209_sp_reageert_op_beschuldigingen_van_racisme/

 22. Marius van Artaaa schreef:

  @ George
  Nogmaals het gaat niet om religiekritiek op zich, maar om de superioriteit die men zijn eigen opvatting toedicht en de inferioriteit die men de opvatting van de ander toedicht enz.
  Het meerderwaardigheidscomplex van de racist verschilt m.i. niets van dat van jou als jij meent dat de ander hier niet thuishoort: uitgestoten moet worden omdat zijn religie niet deugt.
  Dat heb ik benoemd en geanalyseerd en daarom nodigde ik je uit tot een close reading van mijn tekst.
  Je slaat de analyse van Albert Memmi over die racisme eigenlijk onderuithaalt als de vlag die de lading zou dekken. Heterofobie is breder enz. enz.

 23. George Knight schreef:

  @Marius
  Jammergenoeg ga je niet in op mijn fundamentele kritiek over het misbruik van het begrip racisme om een opponent te neutraliseren en deze een begrip als superioriteitsdenken in de schoenen te schuiven.
  Je gaat in je uitleg zelfs zover om te suggereren dat ook ik me daar aan bezondig. Dat ik zelfs zou vinden dat de ander hier niet thuishoort. Ik vind dat een vreemd verwijt dat ik niet herken. Niet uitsluiting, maar insluiting is mijn beginsel. Juist uitsluiting zie ik als een kenmerk van religie.
  Je vermenging van het niet serieus nemen van religiekritiek, de afleiding om er iets anders in te zien en het mij in de schoenen schuiven van een meerderwaardigheidscomplex brengt zo een zuivere en zakelijke discussie niet verder.
  Het ontbreken van het besef dat niemand de absolute zekerheid heeft op geluk, volledige vrijheid of een ideale wereld, maar een en ander altijd in de afstemming met anderen tot stand moet komen is denk ik de denkfout die hieraan ten grondslag ligt.
  In de praktijk stel je religiekritiek gelijk met racisme en superioriteitsdenken. Dat lijkt me een ongelukkige, onterechte en onvruchtbare invalshoek. Ik heb niets met de extra bescherming van religie.
  En je tekst begrijp ik steeds minder.

 24. Marius van Artaaa schreef:

  @ tja, wie polariseert nu…
  ik spreek niet over jou als degene die reeds opereert als een racist..
  ik zeg ALS je religiekritiek zo formuleert dat…
  CLOSE READING is zorgvuldig lezen en n iet vluchtig…
  sorrry hoor, maar ik kan je in deze niet meer serieus n emen als ontvanger van mijn boodschap..

 25. George Knight schreef:

  @Marius
  Je zei: Het meerderwaardigheidscomplex van de racist verschilt m.i. niets van dat van jou als jij meent dat de ander hier niet thuishoort: uitgestoten moet worden omdat zijn religie niet deugt.
  Je leest niet wat ik zeg en geef mijn woorden verkeerd weer. En suggeert in een nieuwe beschuldiging zelfs dat ik niet zorgvuldig lees en polariseer. Ik zou zeggen, kijk eens in de spiegel.
  Ik heb niet gezegd dat je zegt dat ik als een racist opereer, maar heb gezegd dat je die suggestie geeft. In de vorm van een hypothese. Waar heb ik dat aan te danken? Is zo’n suggestie nou nodig om met elkaar gedachten uit te wisselen? Ik vind je toevoeging onnodig.
  Je begrijpt toch wel wat je hier suggereert? In een zin stapel je begrippen als ‘meerderwaardigheidscomplex’, ‘racist’, ‘de ander’, ‘thuishoren’, ‘uitsluiting’, ‘niet deugende religie’ en koppelt dat aan mij.
  Inhoudelijk heb ik overigens eerder aangegeven dat ik een onderscheid maak tussen religiekritiek en de vrijheid voor elk individu om zich door religie te laten inspireren. Aan dat laatste morrel ik niet, en dat weet je. Juist omdat jij een en ander naar mijn idee te veel vermengde en dat onderscheid verfijnd kon worden, gaf ik je antwoord om hierover verder te praten. Maar je reactie is er een van ‘lees mijn tekst’.
  Jammer is het dat je het opnieuw verkiest om niet in te gaan op mijn woorden over het losse gebruik van de term racisme en de gedachtenwereld die daarachter zit. Ik had het serieus bedoeld en wilde een debat hierover losmaken.

 26. Marius van Artaaa schreef:

  @ George
  ik lees "als jij meent dat de ander hier niet thuishoort: uitgestoten moet worden omdat zijn religie niet deugt.".
  ALS en ik bedoel dat niet suggestief, maar wel bevreesd…
  ik denk dat je hier in een valkuil stapt. ik zeg het te scherp. wellicht omdat ik zelf zo behandel ben en om mijn geloof in een bouwput ben gestopt en daar wat dagen me heb moeten verbijtenm om daarna met die crimineeltjes toch nog op straat te kunnen voetballen…

 27. Marius van Artaaa schreef:

  in bijna al mijn motivatie om hierover te spreken zitten venederingen en martelingen die ik an de lijved heb ondervonden in dit land
  dat gaat van electroschokken door een Oom die mij wilde laten voelen wat mijn neefje moest doormaken, omdat ik hem verweet dat hij dat neefje niet beschermd had tegen polio en hem nu met die schokken moest stimuleren om zijn beentje mee te laten groeien
  tot het bijna verzopen worden door vriendjes op een vakantieschool omdat ik homosexuele blikken zou hebben geworpen naar hen
  heterofobie, zoals Memmi inderdaad racisme oprekt om ook mijn discriminatie eronder te vangen, is geen foefje om jouw te beschuldigen
  bverre van dat
  ik respecteer je in wat je in dekern beweert en zou zelfs daarvoor in de bres willen springen
  religie is echter een open wond bij mij, hou daar waar mogelijk rekening mee

 28. Marius van Artaaa schreef:

  @ excuses
  ik laat me nu echt teveel gaan, dat was niet de bedoeling
  je hebt gelijk
  in lle gevallenn moet men zich hernemen
  en oppassen voor verwarringen die je geest te gemakkelijk maakt
  natuurlijk wil ik het debat wat je begon
  en nagtuurlijk ben jij geen racist en zij je bedoelingen zuiver
  en n atuurlijk moet ik wat me is overkomen in mijn jeugd en als volwassene, omdat ik anders ben dan mijn omgeveing, los latyen als ik met jou in gesprek ben over de theoretische kant van DE ZAAK
  dat geldt nu eednmal in een laND VAN de redE..

 29. George Knight schreef:

  @Marius
  Ok, zand erover, terug naar de zaak.
  Ik zie de valkuil en het smalle pad dat langs de onderwerpen religie en vrijheid van godsdienst leidt. Juist door het te bespreken kun je verhinderen dat mensen vallen of zelfs bevreesd worden om het pad sowieso nog te bewandelen. Ultiem gevolg van dat laatste kan zijn dat die discussie wordt weggegeven aan de beroepsreligie en elk tegengeluid -of noem het: kritisch geluid- stopt om geuit te worden. Dat wil ik mede helpen voorkomen.
  Ik verwees niet voor niets naar de uitspraak van Balkenende dat je zonder geloof niet kunt functioneren. Hij maakt me wijs dat ik maatschappelijk niet functioneer. Dat acht ik een verregaande aantijging en de uitsluiting van andersdenkenden. Daar moet naar mijn idee een tegengeluid op volgen.
  Voor je achtergrond heb ik begrip en nu begrijp ik je reactie ook beter. Dank daarvoor. Ikzelf ben in een liberaal milieu opgegroeid en heb van huisuit geen diepere emoties over religie opgebouwd. Ik sta tamelijk neutraal tegenover religie, maar zie juist vanuit mijn afstandelijkheid ontwikkelingen die me niet bevallen. Daar reageer ik op.

 30. Marius van Artaaa schreef:

  @George
  B’s postulaat is eigenlijk te schandalig voor woorden
  neem Noord-Ierland in gedachten
  in zo’n toestand kwam ik in Delft gterecht
  papen tegen griffo’s
  het liep uit op een steekpartij
  liberalen hebben juist in mijn leven in allerleri situatie mijn huid gered
  juist hun overtuiging van de integriteit van het individu bevat de waarde die B mist
  dank dat je me mijn emoties niet kwalijk neemt
  in een volgend blog zal ik meer open zijn ovefr mijn blanke masker

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.