Een veeg lijf vlucht voor de beschaving 4

Geplaatst: 8 januari 2010 in Integratie in Nederland
Tags:, , , , , , , ,

land mosk

Cultuurkloven worden gemaakt om de ander aan te klagen
 
De litanie luidt dat multiculturalisten geen oog hebben voor de gevolgen van hun ideologie. Wat eerst een vraagstuk van sociale cohesie werd genoemd, wordt nu door de cultuurklovenbouwers als "de bedreigde ‘culturele samenhang’ in Nederland" gezien. Een pluriforme wereldgodsdienst, de Islam, wordt als culturele splijtzwam aangewezen in het op pluriformiteit gevestigde Nederland. Zelfs de wrok van migrantenjongeren, de tweede generatie, tegen zowel de Nederlandse samenleving die hun ouders geen kansen gaf als tegen hun ouders die zich nooit hebben verzet, zou door het multiculturalisme teweeg zijn gebracht.

De toon is gezet, het probleem is van ons afgedraaid. Integratie is een cultureel gebrek van de migrant en de multiculti’s zijn door hun cultuurrelativisme daar schuldig aan. De door de aanklagers geconstrueerde kloof tussen een Nederlandse meerderheidscultuur en buitenlandse minderheidsculturen wordt dag in dag uit opgevoerd als verklaring voor wat er zoal mis gaat. De repetitie dat het één groot drama is, heeft de media vooringenomen gemaakt.

Het multiculturele drama, dat ooit opgevoerd werd toen men waarschuwde voor de opkomst van een etnische onderklasse als we de maatschappelijke participatie niet evenredig zou worden, wordt nu ten tonele gebracht als coulis voor maatschappelijke onrust en overlast. Volgens de cultuurklovenbouwers word overlast altijd veroorzaakt door etnische minderheden. Men goochelt met cijfers over criminaliteit, over misbruik van sociale voorzieningen, met antiwesterse sentimenten, met de hoofddoek als symbool van vrouwenonderdrukking, met het potenrammen als geloofsdaden enz.. Alsof hele gemeenschapen zich daarop toeleggen, dat als doel hebben of zelfs vanuit hun geloof moeten doen. Alle delicten zijn echter het werk van enkelingen gebleken en van bendes, die daarin niet onderdoen voor autochtone deviante subgroepen en individuen, vroeger en nu.

De sociaal-economische positie van allochtonen baart bijna niemand meer zorgen. Men is verblind door de vermeende botsing tussen culturen en ziet daarin de dreigende ondermijning van de sociale cohesie verklaard. Integratie, dat ooit als een sociaal-economisch probleem gezien werd en waar we net met de aanpak van de gebrekkige onderwijs- en arbeidsmarktpositie van minderheden begonnen waren, is door een mediaoffensief met een boom aan monologiserende columnisten tot Het Culturele Vraagstuk van alle tijden opgepompt.

Asociaal gedrag wordt exclusief toegeschreven aan migranten en krijgt het gezicht van de "Kutmarokkanen". Verschillen in cultuur en vooral religie verklaren opeens ieder conflict en ieder delict van hun kant. Van een achterstandsprobleem en een vraagstuk van sociale ongelijkheid, is het gereduceerd tot een kwestie van afwijkend gedrag, zoals we in de jaren vijftig en zestig de laag geklasseerde autochtonen maatschappelijke onaangepastheid verweten en ze in kampen heropvoedden.

Met een extreem rechts verdraaide beeldvorming wordt niet alleen een maatschappelijk probleem bij de geproblematiseerden zelf gelegd, ook komt opnieuw (zoals in de tijd van de verzuiling) de spanningsboog van de culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving aan de orde. Nu geformuleerd als "waar de grens ligt van wat de Nederlandse samenleving nog tolereert van moslims", die geen boodschap aan Onze Rechtsstaat zouden hebben. De scheiding tussen staat en kerk ging nog gepaard met overleg, maar die tussen land en moskee wordt beslecht in colums, internetfora en in de verkiezingsstrijd.

reacties
 1. Kokopelli schreef:

  @Marius:Een pluriforme wereldgodsdienst, de Islam
  Je bedoelt met "pluriform" dat er minstens 6 varianten van de Islam in omloop zijn?
  Waarbij aangetekend dient te worden dat iedere verschijningsvorm van de Islam – net als het geval is bij andere religies – uniformiteit van de mens goedschiks of kwaadschiks afdwingt. Er is dus geen sprake van pluriformiteit.

 2. paco painter schreef:

  Asociaal gedrag wordt exclusief toegeschreven aan migranten en krijgt het gezicht van de "Kutmarokkanen".
  Daar heb je een punt.Maar dat beeld wordt wel versterkt door die kut MArokkanen zelf.

 3. Ruud Zweistra schreef:

  De sociaal-economische positie van allochtonen baart bijna niemand meer zorgen. Men is verblind door de vermeende botsing tussen culturen en ziet daarin de dreigende ondermijning van de sociale cohesie verklaard….
  Asociaal gedrag wordt exclusief toegeschreven aan migranten en krijgt het gezicht van de "Kutmarokkanen". Verschillen in cultuur en vooral religie verklaren opeens ieder conflict en ieder delict van hun kant. Van een achterstandsprobleem en een vraagstuk van sociale ongelijkheid, is het gereduceerd tot een kwestie van afwijkend gedrag,
  Reactie:
  Je bent een stap vergeten: de synthese. Je analyse is correct: er zijn twee problemen: een groot cultureel verschil, en een groot sociaal economisch verschil. De essentiele vraag is: wat hebben die twee met elkaar te maken. Als je dat niet weet loop je het risico dat als je het ene oplost en het andere niet, de oplossing weer ongedaan wordt gemaakt.
  Dus: waaar zit de kern of wat komt er het eerst?
  En daarvoor is het natuurlijk het handigst om te kijken naar andere streken/landen/culturen. En als je dat doet, is het anttoord simpel: hoe meer wetenschap/rationaliteit/verlichting, hoe meer ontwikkeling/welvaart/sociale rijkdom. En niet andersom.
  Waar moet je dus aan werken bij immigrnaten: hun geestelijke en sociaalculturel achterlijkheid. Dus de inteelthuwelijken, de inteelt sociale-houding, en de islam.
  Dus: afbreken iedere steun aan islam, en iedere vorm van allochtone en islamitische groepsgedrag. Laat ze allemaal individueel aansluiten bij de Nederlandse samneleving.
  Als ze blijven samenklonteren, geven ze gezamenlijk Nederland de schuld van hun achterstand, en eindig je met getto’s.
  De huidige gebeurtenissen zijn haltes op het spoor in die richting.

 4. Nummer 22 schreef:

  @ Waarde Marius,
  Inleiding en repliek
  Als in Nederland geboren niet westerse allochtoon, geheel ingeburgerd sinds mijn geboorte heb ik de maatschappij om me heen, bij het voortschrijden der jaren en groei in denkvermogen, geheel met grote belangstelling kunnen volgen en schrik iedere keer weer dat de tolerantie tit een dieptepunt komt en blijft groeien als een minderheid van zichzelf noemende gelovigen hun religie aan de meerderheid willen opdringen, nee … ik zeg erin willen rammen!
  Hun religie is de ware!
  De sociale cohesie en binding met het land waar de nieuwe westerse nederlanders is verdwenen ( was die er ooit wel?) en dat is al sinds het ontstaan van ons land. Ook de huiige zichzelf noemende koningin en nazaten denken nog altijd dat zij iets zijn in ons land, maar door roven, onderdrukking en andere wandaden werd ons land verdeeld onder de machtigen. Achterhaald en niet meer van deze tijd.
  Beatrix Regina! Soemieter op met deze poppenkast, werken voor de kost, betaal belasting en stop de zelfverrijking en zogenaamde betrokkenheid met het Volk!
  Maar zwaaien doen we graag, want dromen houdt een natie verbonden, tenminste zij die geloven in Jan Klaasen en Katrijn!
  Zo ook met een volk, een natie die wij de multiculturele samenleving noemen, waar natuurlijk en dat moeten we niet vergeten ook verdraagzamen deel uit van maken.
  De scheing tussen Kerk en Staat, een wassen neus en nog eens bewezen door de CU in onze regering die steun aan grote gezinnen waar de vrouw thuis blijft hoog in haar vaandel heeft.
  Ja wat wil je als je op de Bible Belt woont en letterlijk het zaad over de akkers verspreidt in naam van de here jezus"Gaat heen en vermenigvuldigd u". Ook zij moeten dan in het rijtje van uw betoog gevoegd worden.
  Afbreken iedere steun aan…. enz.
  Want het groepsgedrag is al eeuwen onder ons! Dat wij de deze groepen samen laten klitten in woonkazernes, wijken is ook te herleiden aan de kampen van de molukkers die in kampen werden ondergebracht, hopende op een terugkeeur naar HUN Vaderland! alle beloftes ten spijt.
  Nu, om u even voor te zijn: ik ben geen Molukker, Ambonees. Nee, ik ben een nazaat van ruim 300 jaar onderdrukking in de oost. "We gaan naar de tropen", was de titel van een plaatjesboek ( en ik heb een exemplaar) , dus moeten we ook verwachten dat de mensen uit de tropen ook naar ons land willen, in mijn geval werden mijn ouders gedwongen, eruit gezet en berooft van alle bezittingen.
  Mijn vader toen hij nog leefde heeft nimmer kunnen wennen aan ons land, zijn verblijf onder erbarmelijke omstandigheden in de Jappenkamp ( nooit een excuus van die aziaten), werken aan de birma spoorweg en het verlies van zijn identiteit, respect, gevoel en beleving.
  Maar, we zijn allen ( de nazaten) ingeburgerd en zeer hoog opgeleid. "Je moet 2 stappen harder lopen, want jouw huidskleur zal worden gebruikt om je te schofferen en dat deden we… nog niet beter wetend dat het nog erger zal worden. Maar nog wordt onze universitaire opleidingen ter discussie gesteld"laat maar zien jouw diploma en wat studeerde je dan wel"
  Ratten zijn ook onder de blanken aanwezig, politieke en zichzelf noemende gristelijke.
  "Hee vieze vuile treinkaper" zei een groep blanken tegen mij toen ik 15 jaar was, gewoon wandeld over straat.. I zei niets toen al bang in elkaar gemept te worden! Ik was en ben geen treinkaper, snapte niets van zulke dreigende taal en alleen omdat ik lichtbruin ben, lang haar en een rond brilletje droeg.
  Give peace a change!
  Nog steeds worden vanuit demagogie minderheden op 1 hoop gegooid en ik begrijp dat nog steeds niet..
  Dat een minderheid uitschot de toon zet voor de meerderheid der niet westerse en westerse nieuwe nederlanders is jammerlijk en zeker te verwerpen. Dat religie leiders kent die hun volgers laten lijden om in hun geschapoen hemel te komen is ook te verwerpen.
  Dat jongeren van westerse en niet westerse afkomst hier geboren met elkaar op de vuist gaan is niet te tolereren. De harde aanpak geldt voor een ieder die zich niet houdt aan de principes van onz e rcehtstaat.
  Dat we ruim 500 moskeeen hebben waar in sommigen haat wordt gepredikt is nog beter dan de andere kerken waar jezus christus hel en verdoemis afroept onder de snle slinkende groep ( m.u.v. de Bible Belt) van volgers.
  Dat religie geen exacte wetenschap is en nimmer zal worden, dat de paus predikt tot gee gebruik van condooms en zich heilige vader laat noemen, is dan helemaal van de kerkratten besnuffeld.
  De samanhang tussen kennis en kunde als verlichting voor de weldenkende mens op deze aardkloot is weg.
  Wat u niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet.
  We zijn, de leiders voorop, pantoffelhelden geworden met veel geschreeuw, polariserende woorden, zachte aanpak van de criminaliteit, snoepreisjes voor moeilijk opvoedbare jongeren, taakstraffen, subsidie verlening aan randgroep jongeren, enz.enz.
  De kern ligt geheel bij ons zelf: het individu dat zindelijk moet denken over de wereld, het land, de provincie, de stad of dorp, de straat en de mensen die er wonen.
  Maar wel naar de chinees, de kebab, de italiaan, de turk, de griek om maar wat te noemen….
  Wel geven aan een goed doel als aflaat voor de eigen zonden, de gedachten en te kunnen zeggen: "Ik heb wat goeds gedaan voor de misdeelden"
  Hypocrisie!
  We ouwehoeren genoeg over hoe we de problematiek willen aanpakken, maar daadkracht tonen is verworden tot een luchtspiegeling als fata morgana op de veluwe!
  De schuld geven aan de ander, de crisis, aan relgie, afkomst, geaardheid, politiek voorkeur is zo gemakkelijk en laat zien hoe smal denkend of geheel niet denkend de mens kan zijn.
  Hebben we nu echts niets geleerd van het verleden?

 5. galadriel schreef:

  Met alleen argumenten over en weer wordt de brug niet (meer) geslagen…deelnemen, deelnemen en nog eens deelnemen is het devies en het liefst in een zo gevarieerd mogelijk gezelschap…daar blijf je genuanceerd van ;))

 6. flipwillemsen schreef:

  Mooi blog. Ik sluit me bij Gala aan.

 7. Marius van Artaaa schreef:

  @Kokopelli: ja, dat bedoel ik en dat, zoals in alle godsdiensten, ook hier orthodoxe tot en met liberale stromingen bestaan, waarbij de Islam geen kerkstructuur kent en hier in Nederland in culturele verenigingen is georganiseerd, en waarbij je onder gelovigen het gehele prisma terugvindt van fanaten tot en met geloof-voor-de-vorm.
  De uniformiteit, die jij signaleert, hoort m.i. bij de mate waarin het geloof het gehele leven beheerst vanuit één gezagsfiguur. Die autoriteit is beslissend, niet het geloof. Uniformiteit is een verschijnsel dat onder alle culturen en subculturen voorkomt en is steeds meer uitdrukking van een eigen identiteit…. | : )
  @Paco: klopt, vrij veel pubers zijn van God los, ook onder Marokkanen, School noch thuis weten ze er raad mee. Waar het alleen om overlast gaat, loopt het vaak uit de hand door misverstanden. Een eigen plek, buurthuis, kan al veel schelen. Opvoedingsondersteuning, sportactiviteiten, educatie, mentoraat en een actieve voogdij helpen vaak ook om het binnen de normale grenzen te houden. Voor sommigen kunnen langdurige trajecten voorkomen dat ze verder afglijden. MAAR: voor zoveel inzet is er geen geld en geen infrastructuur meer (veel jongerenhuisvesting, jongerenwerk en ambulante hulp is wegbezuinigd of slechts mondjesmaat in voorzien).
  @Ruud: een synthese komt nog. Ik ga eerst nog zo’n vijf blogs door met het analyseren van het overheidsbeleid en de culturalisering van het migratie- en integratievraagstuk. Dus eigenlijk ook met kritiek op jouw pogingen problemen essentialistisch te culturaliseren…. | 🙂
  @Nummer 22: je snijdt zoveel aan, maar met de strekking ben ik het gleoiend eens
  @Galadriel: je hebt volkomen gelijk. Hoe meer contacten, hoe meer ontmoetingen, hoe groter de deelname, hoe minder de onbekendheid, hoe genuanceerder de mening enz.
  @Flip: dank je en ik ook.:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.