Nu ik in de eregalerij van Marjelle bent geplaatst, is opeens mijn pen leeg en mijn potlood tot de draad op.

Helaas geen beeld vandaag en geen woord dat ik niet al geschreven heb. Wel een reactie van me die ik niet wil laten verpieteren in een blog dat al belegen is.

I
Ik schreef aan een fiere verdediger van de Nederlandse rechtsstaat dat
wetten in iedere rechtsstaat repressie kunnen teweegbrengen, ondersteunen dan wel
gedogen zoals ze ook te beschermend en regelend kunnen zijn wat betreft
de verhoudingen tussen mensen. Nederland kende bijvoorbeeld een artikel dat homosexualiteit verbood (348bis) vervolgens is dat door buitenparlementaire acties geschrapt zonder zich te realiseren dat dan ook de homosexueel overal welkom moet zijn. Het gevolg is een homocultuur dat als een ghettootje in het uitgaansleven die vrijheidsrechten consumeert.

Omdat de rechtsstaat slechts dejure de zaak regelt en defacto te vaak faalt moet je zelf voor je rechten opkomen in direct contact met degene die ze bedreigt. Dan kan het gebeuren dat je klappen krijgt. Zoals mij vaak genoeg is overkomen, maar na die klappen heb ik menigmaal vrede gesloten met de bruut. Zijn respect voor mij is eeuwig. Dat zou via een rechtsgang nooit lukken.

Defacto hebben we niet veel aan een rechtsstaat waar meer dan 1 miljoen zaken op de plank wachten op die rechtsgang. Nog gruwelijker is wat mensen overkomt als ze vals beschuldigd en veroordeeld worden door diezelfde rechtsstaat waar je onwankelbaar in zou moeten kunnen vertrouwen.

Mijn ervaring dat je bij geweld meer hebt aan een confrontatie met de bruut dan aan een recht dat pas in werking treedt als men het opportuun vindt, berust niet slechts op het terugmeppen van potenrammers en ander rapalje. Mijn meest recente ervaring betrof een buurman die vond dat ik mijn kat niet buiten mijn tuin mocht laten los lopen, want zijn vrouw werd ziek van de vogeltjes die hij graag als buit bij me bracht. Dat ik zijn natuur niet kon veranderen en hem toch alle vrijheid gunde, was geen argument in zijn ogen. Uiteindelijk ben ik van de trap gevallen en toen ik bloedend op de grond lag, stond hij me nog uit te dagen voor een partijtje knokken. De politie gebeld.

Zij kwamen bij beide partijen langs en zouden de wijkagent als bemiddelaar inschakelen. De man nam meteen contact met mijn buren op, maar liet mij stikken. Toen ik hem belde of hij niet vergeten was wie de klappen had gehad, zei hij doodleuk dat hij me net wilde bellen. Daarna vond hij een andere afspraak belangrijker. Uiteindelijk ben ik bij ze langs gegaan en aan hun tafel het compromis bereikt dat ik hem in de lente zoveel mogelijk in huis zou houden.

Je moet het als burgers ook in serieuze gevallen zelf regelen. Domweg omdat defacto de rechtsstaat niet optimaal functioneert en zelfs conflictbemiddeling van staatswege niet echt bijtijds gegeven wordt.

Natuurlijk moeten er zeven geboden zijn: dat je niet mag stelen, moorden, pesten, oplichten, slaan en bedriegen, bijvoorbeeld. Maar deze alleen handhaven door een rechtsstaat, dat lukt alleen met een politiestaat.

Als de staat het recht zou delegeren aan degene die wel in staat is meteen een conflict te beslechten dan pas zou ik juichen en me opwerpen als verdediger van die rechtsstaat, die onze grondrechten geheel en al beheerd.

II
De pluriformiteit van de samenleving is weliswaar in de grondwet vastgelegd, maar er zijn geen autoriteiten benoemd dan alleen voor de media, die erop moeten toezien dat we pluriform worden geinformeerd en die autoriteit schiet zelfs schromelijk tekort als ik naar de dominantie kijk van wie er in de media de boventoon voeren en daarin bijvoorbeeld nauwelijks de zienswijzen voorgeschoteld krijg, zoals die van de zo vaak op één hoop gegooide moslims, waar we in Nederland tientallen stromingen van in huis hebben en die van degenen die niet in een staat geloven zoals de anarchisten en de seperatisten. Ook de pacifisten en de commmunisten zijn vrijwel monddood gemaakt. Etatisten maken de dienst uit.

Ok, het recht moet in handen van de staat ook gewaarborgd worden. Daar kan ik me mee verzoenen, maar dan vooral wat de vrijheidsrechten betreft.

Wat betreft religie zou ik religiositeit ook als een vrijheidsrecht willen vastleggen en handhaven. Waarbij ik uitga van het religiebegrip waarin het individu zichzelf ziet als een eenling tussen vele anderen, die zich geworpen voelt in een tijd en plaats, waarvan hij door ontwikkeling van zijn bewustzijn en denkvermogen afstand kan nemen.

De geschiedenis leert ons dat deze ‘eenzaamheid’ of ‘individualiteit’ al duizenden jaren object is van het menselijk denken. Het verdrijvingsverhaal in Genesis drukt dat bijvoorbeeld uit. Die religie is een hulpmiddel, waarmee de mens zich probeert te (her)verbinden met de ander en de wereld. Hij/zij zoekt naar een verklaring voor deze ‘breuk’. Het humanisme, het existentialisme, het subjectivisme en het esteticisme kunnen zo ook als religies opgevat worden Of we vatten deze samen onder non-theïstische dan wel atheistische gedachtengangen.

Voorts zou ik intimiteit als vrijheidsrecht beschermd willen zien evenals openheid en de vrijheid van gezelschapsdieren. Maar dat laat ik voor de toespitsing op religie maar even buiten beschouwing.

Nu kunnen we die waarden wellicht het beste beschouwen als waren, waarin gehandeld wordt door dominees, priesters e.d. maar ook door filosofen, sociologen enz.. Ik beschouw religie door mijn achtergrond als een handel in godsdienst en het beroep van een dominee bijvoorbeeld als een professional in het lezen van boeken als de bijbel en het geven van pastorale steun op grond van die lezing.

Aldus kom ik bij de Voedsel en Waren Autoriteit uit, die dan uitgebreid zou moeten worden voor geestelijk voedsel en geestelijke waren. Wellicht dat alle partijen, die nu elkaar verbannen, zich in deze ‘rechtsgang’ kunnen vinden.

Graag reacties.

reacties
 1. Wattman schreef:

  Voor iemand wiens pen leeg en potlood op is, heb je er nogal een essay uitgeperst!
  Je beschouwing over staat, recht en rechtsstaat zette me aan het denken. Je zin = Maar deze alleen handhaven door een rechtsstaat, dat lukt alleen met een politiestaat.= is helemaal waar. Het sluit aan bij ‘de maatschappij, dat zijn wij’. Maar de praktijkinvulling van die slogan is weerbarstig, zoals jij aan der lijve mocht ondervinden.
  Daarom heb ik een geloof in de staat. De staat is niet meer de repressieve moloch van pakweg de 19e eeuw tot mei ’68. Daarna – eigenlijk parallel daaraan – werd de staat ook de kapstok om welvaart en welzijn te garanderen. Al zijn in die constructie de jassen ook weer gemakkelijk van de kapstok te halen, als ik me die parafrase mag permitteren.
  Feit blijft, dat het gemakkelijk is om het recht te zoeken en te verdedigen. Je weet waar je moet zijn, en bent niet afhankelijk van een onwillige agent, een duistere industrieel of een malafide ziektekostenverzekeringsagent. De staat verstrekt dus ook recht. Het kan frustrerend zijn om als slachtoffer op je knieën door het papier te moeten, als zelfs dat niet kan is het natuurlijk pas echt frustrerend.
  Zo, ik stop er maar eens mee, anders wordt het een heel blog 😉

 2. Marius van Artaaa schreef:

  ik heb een discussie op het blog van Maria Trepp hier herhaald, Wattman,
  waarin ik me verzoend heb met de rechtsstaat (ondanks haar herhaaldelijk feilen)
  en natuurlijk beschermt het dejure onze vrijheid maar defacto is de staat mij te passief om
  die vrijheid in de gehele samenleving te waarborgen.
  Daarom zou ik (vanwege het politiek labiele kararakter van onze democratie) graag een Autoriteit zien opereren die als een onafhankelijk instituut pluriformiteit in alle publieke ruimten en op alle verschillen realiseert door op te treden.
  Ik biedt daarvoor een dynamisch begrip van religiositeit, waardoor ieder isme toetsbaar wordt aan onze democratische waarden en normen. Waarbij alle ideologische constructies op een ‘benchmark’ bijgeslepen kunnen worden.
  Het enige wat kan hinderen is dat ik totaal niet geloof in de zuivere rede, dus noch in een zuivere wetenschap en noch in een zuivere identiteit. Zo bestaat voor mij eigenlijk de homosexueel niet, wel een homoïsme dat mij wil laten geloven dat mijn liefde, mijn verlangen naar intimiteit, gefragmenteerd kan worden tot exclusief geslachtsverkeer met mannen en dat mijn ziel en zaligheid daarin geheel opgaat.
  Ik stop hier ook, want dat wordt weer een blog / – :{]
  dank voor je uitvoerige reactie!

 3. johanna_nouri schreef:

  Nederland is bezig met het oprichten van een instituut voor de mensenrechten. Dat zou hier lijkt me een rol in moeten spelen.

 4. Marius van Artaaa schreef:

  zekers, Johanna, als ze de pluriformiteit waar ik op doel daadwerkelijk benckmarken
  dus ook dat instituut zal eern dynamisch religiebegrip moeten hanteren
  terwijl men mensenrechten doorgaans niet zo definieert
  humanisme is m.i. even religieus als bijvoorbeeld een Abrahamitische godsdienst

 5. Joke Mizée schreef:

  Wat dat laatste aangaat zal het je misschien verheugen te vernemen dat er geen juridische definitie bestaat van wat een religie is, waar je haar aan kan herkennen e.d.
  Mooi idee, van dat homoïsme. Een wat meer individualistisch getint gelijkheidsbeginsel zou een mooi liberaal streven kunnen zijn. Zelf vind ik het altijd jammer dat zoveel minderheden zijn afgestapt van een pleidooi à la ‘dit is mijn keuze’ ten gunste van een ‘ik ben zo geboren’ teneinde hun rechten te consolideren.
  Met religie gaat dat nou eenmaal een stuk moeilijker. Iemand als Rutte lijkt dan op het standpunt te staan van ‘dan kies je maar wat anders, of anders niet zeuren als je gepest wordt’.

 6. Marius van Artaaa schreef:

  dank je Joke
  bij minderheden en zeker de etnische en de seksuele gaat het om manipulaties van de behoefte en het belang om een ‘volk’, ‘groep’ of individu te zijn.
  de context speelt de hoofdrol
  religie is altijd een deel van een etnie
  dat geldt ook voor Cuba, China enz.
  de communistische religies stikken van manipulaties
  maar de kapitalistische enz. evenzeer

 7. Joke Mizée schreef:

  Hmhm, ook vrouw-zijn is bv. een keuze die gemanipuleerd wordt binnen een bepaald socialisatie-patroon. Het is per slot niet onveranderlijk van inhoud. Maar die manier van er tegenaan kijken zie je hoogst zelden meer.

 8. Marius van Artaaa schreef:

  klopt als een bus, Joke
  ik droeg vroeger een jurk van iemands oma
  met een brede riem eromheen
  en een poopenwagentje voor me uitduwend
  om boodschappen te halen
  bouwvakkers floten me na
  en ik draaide met mijn kont de mooiste rondjes
  in die flowerpowertijd kon alles….

 9. Marius van Artaaa schreef:

  Joke, misschien dat dit je ook aanspreekthttp://www.vkblog.nl/bericht/321141/De_universiteit_nu%3A_hoe_kan_het_beter

 10. Marjelle schreef:

  Dan hoop ik dat je gauw weer woorden en beelden hebt, Marius!
  Zelf heb ik ook geen inspiratie meer om waar dan ook op in te gaan, ben moegetypt vandaag.

 11. Marius van Artaaa schreef:

  in reactievorm loop ik weer over van de woorden, Marjelle
  ja, jij hebt het maar druk gehad, ik ga zo kijken naar de laatste reacties
  moegetypt? dan ga je eindelijk eens op tijd naar bed! /-:{}

 12. Flo schreef:

  met aandacht gelezen, en kan niet anders dan het volldegig met je eens zijn. Ik vind het mooi beschreven, zoiets krijg ik dan weer niet voormekaar..

 13. Theo schreef:

  Marjelle heeft een knap portret van je geschilderd. Een aantal persoonlijke feiten die ik puzzelgewijs reeds wist bijeen gezet. Boeiend leven.
  En je filosofische beschouwing met interesse gelezen.
  Te veel om over te schrijven in een reactieruimte.

 14. Marius van Artaaa schreef:

  @ Flo
  fantastisch
  jij kunt het uitbeelden in foto’s
  en doet het misschien al?

 15. Marius van Artaaa schreef:

  @ Theo
  ja, Marjelle is eeen zeer bijzondere journalist
  wat mij betreft vergelijkbaar met Bibeb uit Vrij Nderland
  je mag bij mij een heel blog in de reactieruimte stoppen hoor…

 16. Theo schreef:

  Ik ben al een tijdje bezig om een blog te schrijven over mijn relatie met religie. Blijf er ontevreden over, te wijdlopig vaak. Maar het komt…

 17. svara schreef:

  wat kun jij dat goed zo verwoorden!
  de essentie/oorzaken van heel wat ‘gedoe’ bondig bij elkaar
  zal het nog een paar keer lezen
  hoe is nu het contact met je buren?
  of woon je daar niet meer?

 18. Marius van Artaaa schreef:

  dank je svara,
  ik ben verhuisd naar het oude Feijenoord
  omdat daar een appartement met bedrijfsruimte/winkel op de begane grond
  te koop stond en ik van plan was een eigen studio te maken
  wat ooit zal gebeuren…
  die buren zijn gescheiden
  aangezien Dunya (zo heette hij) en zijn zusje Hajet
  (die ik dood in een tuin moest vinden met een opgeblazen buikje…)
  verdwenen was en ik hen natuurlijk verdacht van kidnapping
  groette ik wel beleefd maar niet hartelijk
  en hoorde van mijn andere buren dat ze gescheiden waren
  ik zie haar nu nog weleens met een hond
  maar we groeten niet
  haar ogen zijn bedroefd
  en ik ben bang dat ik aangeklampd wordt
  terwijl ik toch nog steeds hen verdenk
  en ook van Hajet’s dood
  want de regeling beviel ze eigenlijk niet helemaal
  ze bleven posten in hun tuin
  vandaar die hond misschien…
  voor de andere gezelschapsdieren die
  er vrij rondliepen maar niet de buitengewone kracht
  van Dunya hadden
  Hij sprong hoger dan mijn schuur om een vliegje te vangen!

 19. Marius van Artaaa schreef:

  @Theo
  ik ben benieuwd!

 20. martin schreef:

  Gaat het hier om de Staat of om de overheid. Beide lopen door elkaar. Ik kan me behoorlijk vinden in de politicologische definitie die wiki geeft bij Staat: "een gecentraliseerde organisatie die in een afgebakend territorium beschikt over een overwicht aan machtsmiddelen".
  Wij als burgers hebben eerder met de overheid te maken. Wiki zegt hier: De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. (…) Deze functies kan men indelen naar ordenende, presterende, sturende en arbitrerende functies.
  In jou essay gaat het vooral om het tekort schieten op het vlak van de laatste drie functies op het niveau van de samenleving tussen individuen. De individu zou meer zelf zijn zaak moeten kunnen ordenen volgens het recht. Dergelijke ordening beklijft beter en leidt niet tot een politiestaat. Jij hebt dit recht al, maar wil je dan ook de handhavingsfuncties delegeren aan "degene die wel in staat is meteen een conflict te beslechten"?

 21. Marius van Artaaa schreef:

  @martin
  Als je er zo op in wilt gaan, dan zul je het blog van maria nodig hebben:http://www.vkblog.nl/bericht/321015/De_r%FCcksichtslose_karakteraanval_op_Cohen
  die discussie doe ik hier niet over hoor /-:[]
  en ik heb eigenlijk geen politicologie op het oog
  ik probeer wat anders, maar dat heb ik hierboven al geschreven
  in je samenvatting (laatste alinea) herken ik niet wat ik geschreven heb
  en weet ook niet hoe ik het beter kan zeggen wat er al staat
  laat ik het zo formuleren:
  ik probeer wat te filosoferen
  een academische discussie voer ik nauwelijks
  dan haak ik meestal af
  zoals nu ook – :[]

 22. martin schreef:

  Marius het is jouw blog en mijn gedachte. Sorry
  ik had er even zin in mijn eigen mening weer wat
  te scherpen en dat kan ik dan beter in een eigen
  blog doen. Overigens dacht ik daarbij wel jouw
  tekst recht te doen.

 23. Marius van Artaaa schreef:

  Martin, toen ik die functies las, haakte ik al af
  ik heb als laatste baan bij de gemeentelijke overheid gewerkt
  en daar steeds dergelijke nota’s moeten verwerken
  over de functies van dit en de functies van dat
  daar gaat het in mijn blog echt niet over
  in principe wil ik zo min mogelijk overheid c.q. staatsbemoeienis
  het liefst helemaal geen staat of overheid,
  maar dat kan alleen als je je isoleert
  en onder de grond gaat wonen
  waar niemand weet van heeft
  dat doe ik niet en boven de grond
  wordt ik verveeld met discussies over religies, sexualiteit enz.
  waar de staat wat aan zou moeten doen
  in die geest haakte ik af
  het punt is voor mij dat bij wijze van spreken alles religie is
  en dat we meer hebben aan een onafhankelijke Autoriteit die die
  religies de maat neemt dan aan een parlement dat totaal geen verstand
  van religies heeft en dat geldt voor vrijwel het gehele ambtenarenapparaat
  en ook het electoraat
  datzelfde geldt voor opvattingen over sexualiteit of intimiteit enz.
  nooit heeft men daar visie over ontwikkeld
  men hanteert zelfs geen sexualiteitsbegrip dat met liefde te maken heeft
  enz.enz.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.