Archief voor de ‘Grenzen oprekken’ Categorie


Gezongen diagnose z

Ze hadden hem betast, beklopt en bekeken. De bodyscan wel tig keer vergeleken met al die anderen in hun bestand. Die ontevreden zijn over de aard van hun kraam; zich niet thuis voelen in hun lichaam. Er was helaas niets met hem aan de hand.

U bent te saai voor ons, zong de eerste stem. De tweede galmde er dwars doorheen dat hij veel te gezond was, zeker voor ouderdomspleen. Wij ontraden verder onderzoek met klem. Het tikje tegen zijn billen vond hij op zich wel aangenaam. Maar over zijn existentiële onvrede deden ze hem te minzaam

Geletterd geweld, godlasterlijk getier, gillend geschreeuw, trok als een kudde wilde dieren door hem heen. Weer werd hij afgescheept met een nauwelijks onderdrukte geeuw. Zonder pardon teruggezet op het verkeerde been. Gezondheid als zorg wat verwach je? Stop al die heibel om je hachje.

Thuis geeft hij zijn barbiepoppengeest een draai om de oren voor wat zij vreest. Aan haar lijden ergert hij zich nog het meest. Opnieuw was al zijn gedruis voor niks geweest. Was zijn weemoed terug bij af. Luidde de klok de doodstraf. Als zesjarig meisje door het leven willen gaan, slurpte al het licht op van zijn zestigjarig bestaan.

Opeens moet hij lachen om zo’n kinderwens en dat deze zichtbaar zou zijn door hun lens. Iedere cel kent een nieuw begin, maar dat geeft op zich aan de natuur geen zin. Nergens tekenen om het te berekenen Trouwens, voor welke duur vindt hij zo gauw een adoptiegezin en hoe staan zij erin.

Een beest, een berg, een boom, ze kennen geen betekenis, het is de hele natuur een worst. Ze hebben niks met zo’n droom. Zij maken zich niet druk om de zin van hun korst. Door de vanzelfsprekendheid van het voortbestaan is hun levensloop vanaf het prille begin al een ronde baan.

Wat een leven heb je als mens, als je kooi bepaald wordt door een leeftijdsgrens.


Procedure

De muur van Israel is eerst gekopieerd

daarna geplakt en wat hoger gemaakt

vervolgens is de hoer van Babylon op haar plaats

voor die door Israel opgerekte grens gezet

met een indruk van ‘de designpoort’

als kunstoprekkende steen des aanstoots

zo weergegeven dat de verhoudingen kloppen

als ook de tekst, de context en het oord

vindt men van niet, men mag de kliklijn bellen of

meteen het CIDI op de hoogte stellen,

studio ARTaaa meent echter

dat ieder het zijne mag denken

zo ook van het afbeelden van drie grensoprekkende objecten

waarin moreel verval wordt waargenomen


In het kader van ‘Kunst op het randje van openbaar groen’ is voor een prieel gekozen, waarin de eeuwenoude kiezelweg onder de rotonde is verwerkt.

Het bordje met de titel, ‘Het Onderste Boven’, is koud klaar of de grafische aardwormen van Studio Artaaa vreten zich een weg dwars door het kunstwerk heen.

Occupy?, vraagt de cultuurwethouder zich bijdetijd af. Zoiets, mompelt de lokale kunstenaar wrevelig, maar als je goed kijkt is het eerder Cannibalisation!

Moet toch kunnen!?, merkt de regent tussen neus en lippen op. Tuurlijk, antwoordt de gekwetste culturele ondernemer cynisch, we leven immers in een wereld waarin alles en iedereen een overnameprooi vormt voor de ander.

Het is wel dynamisch, troost de vrouw van de wethouder de ongelukkige schepper van het prieel, je zou er een kunstzinnig geforceerde oprekking van de grenzen van het betamelijke in kunnen herkennen.

Jaja, keert de man zich van haar af, wie vergoedt mij de schade of is de gemeente verzekerd tegen de gevolgen van culturele grensoprekkingen?

 


Kunstmalend keuren

kulkrullentrapkaken kie-

zelnaakte klantgrens

 


 

Partijbureaulamp

met kap van vers versteende

leidersportretten

  


‘Ieder zijn boog’ had

ik in een vlaag van kunstzin

als icoon op ’t oog