Post Tagged ‘artafterallart’


….stadstuin Emma’s Hof

het was een mooie zondagmiddag, maar we hebben de fotoos  nog!

en voor wie niet kon komen zijn er filmpjes gemaakt

het programma voor de pauze en na de pauze


Zeg beeldaankleder, gilt de Vrouw-uit-Klei op si-hoogte, wat ga je nou met ons doen? Als beelden vrezen wij dat ons verhaal uit is. Wil je ons allemaal weer dood hebben? Dit wordt me teveel en ik barst in tranen uit. Ik heb van dit alles niets gewild. Het is natuurlijk stom van me dat ik jullie vraag om de historische plaats van Krul te noemen zonder te beseffen dat ik daarmee in jullie verhalen terecht kom. De tijd waarin het kwaad voor het eerst het goede van zijn rust beroofde. Daar weten Kain en Abel over mee te praten en ook Borstel laat zich gelden. Krul piept dat het ook andersom kan en dat het goede het kwade op betere gedachten kan brengen.

Het is echt genoeg, gil ik dwars door alle commentaren over het ontstaan van een boze buitenwereld en de terugkeer van het paradijs heen. Eva van het eerste kruis troost me met een stukje van haar appel en met haar uitleg dat als zij niet gestraft waren wij niet hadden bestaan. De andere Eva wil net een betoog afsteken over het laatste oordeel waarin het onderscheid tussen een nicht die hetero is en een nicht die homo is opgeheven wordt als Borst alle beelden vraagt stil te zijn.

De olifant van Nadal komt al tetterend aanstampen en blaast het hele verhaal van godsbeelden die converseren over een eind-goed-al-goed-moment uit. Het is opeens vreemd stil om me heen. Al mijn fetisjen zwijgen uitdrukkelijk en staren naar mij als de verlosser die verslagen is door zijn eigen dromen. Alsof ze mij verwijten begonnen te zijn met een nieuwe wereld op te roepen in een oneindig verhaal over goede en slechte tijden zonder een deugdelijk script, waardoor alle mens geworden beelden met een mond vol tanden staan.

Nadal-de-olifantsjongen legt zijn arm om me heen en fluistert: je hebt het volbracht, hoor. De finale is voorbij en alles is weer in de oorsponkelijke staat teruggekeerd. Nu kan de Vrouw-uit-Klei haar leven opnieuw beginnen en wellicht die mode-ontwerper worden die jij in haar zag. Krul kan weer kiezen tussen een vondeling worden of bijtijds de benen nemen om zelf een droomprins te worden. Borstel kan zijn droom als berggodje gezien te worden proberen uit te laten komen of als riviergodje te zorgen voor een einde aan alle droogte op de wereld en daarmee aan alle hongersnood. Het Keltisch Kruis kan de eenwording van een extatisch geloof en een neerslachtig geloof in een geloof in louter hoop en liefde omsmeden. Ik kan nu helemaal opnieuw beginnen aan een nog fraaiere grand slam of kiezen om samen met jou en je moeder een eigen mode-lijn op de markt te zetten. Jij kunt ons ermee aankleden of je kunt ons helemaal uitkleden voor een totaal andere kijk op de zin van een verbond tussen goden en mensen in een paradijs op huiskamerschaal.

De olifant besluit al tetterend:

Ik heb het op mijn manier gedaan

nu breken er andere tijden aan

het leven draait in het zonnerad

de seizoenen om op een lenteblad

de zomer zwoel in een glas geserveerd

de herfst in de kleur van je gevoel verteerd

de winter geeft licht met haar eeuwige sneeuw

het voorjaar begint met een mooie, uitgerekte geeuw

het Hof van Eden is omgeploegd tot een strand

wordt zomers bevolkt door binnen- en buitenland

koeien die wachten op de voor hen uitgelopen mensen

vissen lezen er de krant voor met insectenogen in als lenzen

kinderen dollen met de leeuwen die uit alle wapens zijn geslopen

zingen: wij zijn één volk, één wereld, één massanatuur als we hopen


studio artaaa

Als het allemaal betaalbaar is dan moet dit de studio en showroom van ARTaaa worden in Rotterdam-Feijenoord. Maar ik ben bang dat ik het eerst aan de kapper moet verhuren om de centjes ervoor uit zijn zak te kloppen.

Het gaat om 4 werkplekken en 10 kijkmogelijkheden

1) een cabine in het midden om mijn plaatjes op de computer te maken en waar klanten kunnen inloggen op webcams en op mijn scherm om mee te kijken, met alle interactiemogelijkheden van dien

2) een plasmawerkblad waarop ik alle series kan tonen die ik al gemaakt he en alle galerijen op de wereld waar ik mezelf tussen hang

3) alle wanden zijn plasmawanden waar ik mijn animaties op vertoon en die door bezoekers geprogrammeerd kunne worden

4) alle wanden zijn beschikbaar tegen betaling voor exposities van derden

5) alle wanden hebben wel van mij mijn lijsten als standaard, dus het werk van anderen kan ik met die lijsten van commentaar of sfeer voorzien

6) alle panelen zijn  verrijdbaar om een feest te geven met de jaren estig als nieuwsvoorziening op de muur

7) HET IS OOK AF TE HUREN OM JE EIGEN TEMPEL ERIN TE INSTALLEREN

8)  iedere zondag wordt er een offerdienst aan de godin Saffine gewijd, die het Museum van De Veiligheid als haar tempel heeft, waar Maria Trepp alles vanaf weet en Jezebelle nu de kunst voor aan het inkopen is

9) De natte afwerkplek wordt gebruikt als doopvont vootr de tempelhoeren op die dag

10) iedere zonnewende is er een Keltisch Oratorium met Stonehedge op de muren en dan is de cirkel rond.

werkplek 1 voor de ontwerper
werkplek 2 voor de participerende klant
werkplek 3 voor de recensent
werkplek 4 voor de uitvoerder


bergvoet