Post Tagged ‘avalon’


oneapple

De tekening van de hoogbegaafde peuter Adam Churchyard heeft op de herfstveiling van Sotheby’s in New York meer dan 1 biljoen dollar opgebracht. De jongste kunstenaar aller tijden was zelf aanwezig, in gezelschap van zijn gouvernante. Beiden zaten zwaar gesluierd op de voorste rij in de verwachting dat het kunstwerk van nog geen 13 bij 21 centimeter, getekend met inkt van groene paprika’s op een met tomatensap geimpregneerd 170 grams mat gecoat vel fotopapier, niet meer dan 1000 dollar zou opleveren. Tweemaal de prijs die in de lente nog betaald was toen het voor de eerste keer op de markt kwam tijdens de eerste beurs voor Native Art in Melbourne.

De titel 1 apple 1 god 1 world verwijst naar het monotheïstische geloof, waarin de verinnerlijking van voedselschaarste de enige verklaring voor de realiteit van de lotgevoelige mens is. Zijn ouders, ex-Shakers, geloven dat hun zoon een visioen heeft gehad waarin Adam de appel met God deelt, die zich door dit avondmaal eeuwig met de wereld verbond. Een oude Keltensage wordt ermee verbeeld. Avalon, het appelland, dat de bovenaardse vreugden in die vrucht samenbalt, die wijdverbreid symbool is van zoete liefde en lente. De appel is "de pas tot de Elyseïsche velden, de appelgaarden, waartoe slechts de zielen der helden toegang hebben. Alle paradijzen uit de Jonge Steentijd en de Bronstijd waren eilanden van boomgaarden…"

In de appel is Dionysus, de god van de roes, aanwezig. Het is zijn schepping. In Athene deelde en aten jonggehuwden bij het betreden van het bruidsvertrek een appel. Het toesturen of toewerpen van appels maakte deel uit van de hofmakerij. De Oudnoorse godin Iduna bewaarde appels die de eeuwige jeugd schonken. In de Keltische religie was de appel een symbool van de overgeleverde kennis. In de Chinese symboliek zijn de woorden appel en vrede gelijkluidend (p’ing), maar ook het woord voor ziekte (ping) komt er mee overeen. Zieken moet men geen appels geven. Appelbloesem symboliseert evenwel de vrouwelijke schoonheid.

Als symbool van de verzoeking en de erfzonde is de appel lange tijd vals beschuldigd. De brontekst spreekt van ‘vruchten’. In het oosten was de appel echter als vrucht niet bekend. In de eerste overleveringen komen de vijg, de kwee of de granaatappel ervoor in de plaats. De verlokkende zoetheid van de appel en die van de zonde is gebaseerd op de homonymie van het Latijnse malus, malum (Grieks melon) met malum, het slechte, boze de zonde. In barokke kunstwerken poseert het geraamte niet zelden met een appel in de hand dat staat voor de dood als prijs van de oerzonde.

De appel vertegenwoordigt als ‘rijksappel’ de hele wereld en is tegelijk een simulacrum voor de vrouwenborst, zoals het klokhuis van de doorgesneden vrucht dat is voor de vulva. Met de innerlijk tegenstrijdige betekenis van de appel wordt hard ingrijpen goedgepraat. Met name zou de wilde appel geschikt zijn om het kwaad met harde strengheid straffen en tegelijk de deugd onderhouden. Een inzicht uit de vinologie dat in de wapenkunde toepassing vond, namelijk dat zo’n wrange vrucht de wijn conserveert, "opdat die niet harsig wordt".