Post Tagged ‘Cannibalisation’


In het kader van ‘Kunst op het randje van openbaar groen’ is voor een prieel gekozen, waarin de eeuwenoude kiezelweg onder de rotonde is verwerkt.

Het bordje met de titel, ‘Het Onderste Boven’, is koud klaar of de grafische aardwormen van Studio Artaaa vreten zich een weg dwars door het kunstwerk heen.

Occupy?, vraagt de cultuurwethouder zich bijdetijd af. Zoiets, mompelt de lokale kunstenaar wrevelig, maar als je goed kijkt is het eerder Cannibalisation!

Moet toch kunnen!?, merkt de regent tussen neus en lippen op. Tuurlijk, antwoordt de gekwetste culturele ondernemer cynisch, we leven immers in een wereld waarin alles en iedereen een overnameprooi vormt voor de ander.

Het is wel dynamisch, troost de vrouw van de wethouder de ongelukkige schepper van het prieel, je zou er een kunstzinnig geforceerde oprekking van de grenzen van het betamelijke in kunnen herkennen.

Jaja, keert de man zich van haar af, wie vergoedt mij de schade of is de gemeente verzekerd tegen de gevolgen van culturele grensoprekkingen?