Post Tagged ‘co westerik’


mené enz.

Ook de koning van de Perzen zal eerst de moederbuik onder ogen moeten komen…

Jan, een gewaarschuwd mens telt voor hoeveel koningen?