Post Tagged ‘de nieuwe tijd’


Zeg beeldaankleder, gilt de Vrouw-uit-Klei op si-hoogte, wat ga je nou met ons doen? Als beelden vrezen wij dat ons verhaal uit is. Wil je ons allemaal weer dood hebben? Dit wordt me teveel en ik barst in tranen uit. Ik heb van dit alles niets gewild. Het is natuurlijk stom van me dat ik jullie vraag om de historische plaats van Krul te noemen zonder te beseffen dat ik daarmee in jullie verhalen terecht kom. De tijd waarin het kwaad voor het eerst het goede van zijn rust beroofde. Daar weten Kain en Abel over mee te praten en ook Borstel laat zich gelden. Krul piept dat het ook andersom kan en dat het goede het kwade op betere gedachten kan brengen.

Het is echt genoeg, gil ik dwars door alle commentaren over het ontstaan van een boze buitenwereld en de terugkeer van het paradijs heen. Eva van het eerste kruis troost me met een stukje van haar appel en met haar uitleg dat als zij niet gestraft waren wij niet hadden bestaan. De andere Eva wil net een betoog afsteken over het laatste oordeel waarin het onderscheid tussen een nicht die hetero is en een nicht die homo is opgeheven wordt als Borst alle beelden vraagt stil te zijn.

De olifant van Nadal komt al tetterend aanstampen en blaast het hele verhaal van godsbeelden die converseren over een eind-goed-al-goed-moment uit. Het is opeens vreemd stil om me heen. Al mijn fetisjen zwijgen uitdrukkelijk en staren naar mij als de verlosser die verslagen is door zijn eigen dromen. Alsof ze mij verwijten begonnen te zijn met een nieuwe wereld op te roepen in een oneindig verhaal over goede en slechte tijden zonder een deugdelijk script, waardoor alle mens geworden beelden met een mond vol tanden staan.

Nadal-de-olifantsjongen legt zijn arm om me heen en fluistert: je hebt het volbracht, hoor. De finale is voorbij en alles is weer in de oorsponkelijke staat teruggekeerd. Nu kan de Vrouw-uit-Klei haar leven opnieuw beginnen en wellicht die mode-ontwerper worden die jij in haar zag. Krul kan weer kiezen tussen een vondeling worden of bijtijds de benen nemen om zelf een droomprins te worden. Borstel kan zijn droom als berggodje gezien te worden proberen uit te laten komen of als riviergodje te zorgen voor een einde aan alle droogte op de wereld en daarmee aan alle hongersnood. Het Keltisch Kruis kan de eenwording van een extatisch geloof en een neerslachtig geloof in een geloof in louter hoop en liefde omsmeden. Ik kan nu helemaal opnieuw beginnen aan een nog fraaiere grand slam of kiezen om samen met jou en je moeder een eigen mode-lijn op de markt te zetten. Jij kunt ons ermee aankleden of je kunt ons helemaal uitkleden voor een totaal andere kijk op de zin van een verbond tussen goden en mensen in een paradijs op huiskamerschaal.

De olifant besluit al tetterend:

Ik heb het op mijn manier gedaan

nu breken er andere tijden aan

het leven draait in het zonnerad

de seizoenen om op een lenteblad

de zomer zwoel in een glas geserveerd

de herfst in de kleur van je gevoel verteerd

de winter geeft licht met haar eeuwige sneeuw

het voorjaar begint met een mooie, uitgerekte geeuw

het Hof van Eden is omgeploegd tot een strand

wordt zomers bevolkt door binnen- en buitenland

koeien die wachten op de voor hen uitgelopen mensen

vissen lezen er de krant voor met insectenogen in als lenzen

kinderen dollen met de leeuwen die uit alle wapens zijn geslopen

zingen: wij zijn één volk, één wereld, één massanatuur als we hopen