Post Tagged ‘evergreen’


Zeg beeldaankleder, gilt de Vrouw-uit-Klei op si-hoogte, wat ga je nou met ons doen? Als beelden vrezen wij dat ons verhaal uit is. Wil je ons allemaal weer dood hebben? Dit wordt me teveel en ik barst in tranen uit. Ik heb van dit alles niets gewild. Het is natuurlijk stom van me dat ik jullie vraag om de historische plaats van Krul te noemen zonder te beseffen dat ik daarmee in jullie verhalen terecht kom. De tijd waarin het kwaad voor het eerst het goede van zijn rust beroofde. Daar weten Kain en Abel over mee te praten en ook Borstel laat zich gelden. Krul piept dat het ook andersom kan en dat het goede het kwade op betere gedachten kan brengen.

Het is echt genoeg, gil ik dwars door alle commentaren over het ontstaan van een boze buitenwereld en de terugkeer van het paradijs heen. Eva van het eerste kruis troost me met een stukje van haar appel en met haar uitleg dat als zij niet gestraft waren wij niet hadden bestaan. De andere Eva wil net een betoog afsteken over het laatste oordeel waarin het onderscheid tussen een nicht die hetero is en een nicht die homo is opgeheven wordt als Borst alle beelden vraagt stil te zijn.

De olifant van Nadal komt al tetterend aanstampen en blaast het hele verhaal van godsbeelden die converseren over een eind-goed-al-goed-moment uit. Het is opeens vreemd stil om me heen. Al mijn fetisjen zwijgen uitdrukkelijk en staren naar mij als de verlosser die verslagen is door zijn eigen dromen. Alsof ze mij verwijten begonnen te zijn met een nieuwe wereld op te roepen in een oneindig verhaal over goede en slechte tijden zonder een deugdelijk script, waardoor alle mens geworden beelden met een mond vol tanden staan.

Nadal-de-olifantsjongen legt zijn arm om me heen en fluistert: je hebt het volbracht, hoor. De finale is voorbij en alles is weer in de oorsponkelijke staat teruggekeerd. Nu kan de Vrouw-uit-Klei haar leven opnieuw beginnen en wellicht die mode-ontwerper worden die jij in haar zag. Krul kan weer kiezen tussen een vondeling worden of bijtijds de benen nemen om zelf een droomprins te worden. Borstel kan zijn droom als berggodje gezien te worden proberen uit te laten komen of als riviergodje te zorgen voor een einde aan alle droogte op de wereld en daarmee aan alle hongersnood. Het Keltisch Kruis kan de eenwording van een extatisch geloof en een neerslachtig geloof in een geloof in louter hoop en liefde omsmeden. Ik kan nu helemaal opnieuw beginnen aan een nog fraaiere grand slam of kiezen om samen met jou en je moeder een eigen mode-lijn op de markt te zetten. Jij kunt ons ermee aankleden of je kunt ons helemaal uitkleden voor een totaal andere kijk op de zin van een verbond tussen goden en mensen in een paradijs op huiskamerschaal.

De olifant besluit al tetterend:

Ik heb het op mijn manier gedaan

nu breken er andere tijden aan

het leven draait in het zonnerad

de seizoenen om op een lenteblad

de zomer zwoel in een glas geserveerd

de herfst in de kleur van je gevoel verteerd

de winter geeft licht met haar eeuwige sneeuw

het voorjaar begint met een mooie, uitgerekte geeuw

het Hof van Eden is omgeploegd tot een strand

wordt zomers bevolkt door binnen- en buitenland

koeien die wachten op de voor hen uitgelopen mensen

vissen lezen er de krant voor met insectenogen in als lenzen

kinderen dollen met de leeuwen die uit alle wapens zijn geslopen

zingen: wij zijn één volk, één wereld, één massanatuur als we hopen


badkamerdief

Vandaag de laatste evergreen, een liedje waar niemand het fijne van weet. Samen met de eerder ingezonden teksten en een enkele ongepubliceerde zijn nu alle blogs gebundeld in een album.
 
 
Ze kwam door het badkamerraam binnen
De blonde del van hoger komaf
 zuigt uit haar duim dat haar zinnen
gezet waren op een zeemansgraf
 
Heeft niemand het verteld?
Heeft niemand het in de gaten?
De ene die het de ander doorbelt
een derde die klets blijft praten
 
Ze beweerde altijd al danser te zijn geweest
15 clubs per dag werkte ze af
Hoewel ze voor leugens nooit heeft gevreesd
Zweeg ik erover, een beetje laf
 
Ik zei haar mijn politiewerk zit erop
en zocht naar een vastere baan
daar trok zij zich weer veel teveel van aan
zij kan niet stelen en dan houdt het op.
 
Heeft niemand het verteld?
Heeft niemand het in de gaten?
De ene die het de ander doorbelt
een derde die ’t recht wil praten.
 
oh yeah.
 
Het nummer is door Paul MacCartney in 1968 geschreven en het fraaist door Joe Cocker in 1970 ten gehore gebracht. Volgens lyricwatchers zou Paul het geschreven hebben toen een paar teenagers op deze wijze bij hem inbraken. De frase “..and so I quit the police department” zou ingegeven zijn door de politieescorte die hem in New York was toegewezen. Volgens Paul heette deze agent Eugene Quits en verwerkte hij die naam in zijn defenitieve versie van het lied.
 
Wat fanatiekere volgers van de Beatles beweren echter dat “And so I quit the police department/and got myself a steady job” verwijst naar een zekere William Campbell, die voordat hij zijn lijfwacht werd, aangesteld was als politieman in Ontario. Ook wordt het door hen voor mogelijk gehoudedn dat hij ermee wilde uitdrukken dat misdaad meer oplevert. Maar een insider beweert dat de frase ‘so I quite the police department’ over een taxichauffeur en niet een agent gaat.
 
“Sunday’s on the phone to Monday, Tuesday’s on the phone to me” zou weergeven dat Paul pas twee dagen na het voorval op de hoogte werd gesteld van de inbraak. Zijn buren hadden ruim de tijd genomen om te roddelen. “Steal but could not rob” zou tenslotte betekenen dat zij de buit terug heeft gegeven. Het zat haar niet lekker. Anderen interpreteren het als maatschappijkritiek. De hogere klassen, waar zij uit afkomstig was, stelen van de werkende klasse door ze uit te buiten, maar zijn eigenlijk niet in staat om uit roven te gaan.
 
Originele tekst:
 
She came in through the bathroom window
Protected by a silver spoon
But now she sucks her thumb and wanders
By the banks of her own lagoon
 
Didn’t anybody tell her?
Didn’t anybody see?
Sunday’s on the phone to Monday
Tuesday’s on the phone to me
 
She said she’d always been a dancer
She worked at 15 clubs a day
And though she thought I knew the answer
Well I knew what I could not say
 
And so I quit the police department
And got myself a steady job
And though she tried her best to help me
She could steal but she could not rob
 
Didn’t anybody tell her?
Didn’t anybody see?
Sunday’s on the phone to Monday
Tuesday’s on the phone to me
 
Oh yeah
 
 
 


cruiff
 
 
als je dwars door een storm loopt
hou je hoofd rechtop
wees niet bang voor de duisternis
aan het eind van de storm
is de regen op
en is’r de zoete zang van de harpvis
 
loop dwars door de wind
loop dwars door de regen
al zijn je dromen naar de kloten
blijf lopen! blijf lopen! met een groter hart
zul je nooit meer alleen lopen,
je loopt nooit meer alleen
 
 
o.a. elvis en sinatra zongen dit clublied van liverpool:
 
when you walk through a storm,
hold your head up high,
and don’t be afraid of the dark.
at the end of the storm,
is the golden sky,
and the sweet silver song of the lark.
 
walk on through the wind,
walk on through the rain,
though your dreams be tossed and blown,
walk on, walk on with hope in your heart,
and you’ll never walk alone,
you’ll never walk alone.
 
(r. rodgers – o. hammerstein ii)
 
 
met als toetje de rockvariant:
 
wij kwamen met tienduizend
in onze rood-witte kleuren
want eenmaal in de week
dan zijn wij niet alleen
het stadion een moordkaap
daarin onze dromen verdwijnen
niemand weet waarheen
en de deuren gaan nooit open
 
you’ll never walk alone(2x)
schrijf het op de muren
knoop het in je oren
busy
when you walk through the storm
 
en als ik droom dan bloed ik
uit mijn hart en uit mijn nieren
en ik droom van al het speelgoed
dat ik nooit had gekregen
en we vragen aan de moordkaap
waarin onze dromen verdwijnen
eenmaal in de week
dan zijn wij niet alleen
 
you’ll never walk alone (2x)
knoop het in je oren
schrijf het op de muren
you’ll never walk alone(2x)
 
you’ll never walk alone…
 
(gorki, vlaamse rockband, 1993)


vakantiel

In de serie evergreens vandaag een vertaling van een liedje van Hank Locklin, een Amerikaanse countryzanger uit de jaren zestig, die met twee andere hits hier al had gescoord.
 
A Foreign Love Affair begint met:
 
I wonder how many poor boys like me
are still in love with a foreign memory
And how many poor girls are waiting over there
With their hearts tied to a foreign love affair
 
Foreign love affairs distant lands apart
foreign love affairs many broken hearts
 
Een Vakantieliefje gaat zo:
 
Ik snap het niet hoeveel arme knapen
hun kop toch zo op hol laten raken
door vakantieliefjes die op hen wachten
hoe ze al woelend hun slapeloze nachten
doorregen van de zoetste herinneringen
overleven als liefdeswerk van leerlingen.
 
Door flessenpost veranderen hun tranen
in kopietjes van hun begeerde lichamen
Diep in zulke gedachten verzonken
wordt tot de bodem leeggedronken
wat niet langer bereikbaar is voor hen
wiens levenslust afhangt van de pen.
 
Met mijn hoofd op zijn buik
biedt hij me een stevig matras
en voel ik niets van het natte gras
noch van het dichtvallen van de fuik;
even leek het alsof hij weer terug was
with his willing hands on my ass.
 
Om in het Engels verder te gaan:
 
The bottleman crossed the sea
back to his dearest, his own family
left me behind, down on my knees
praying the Lord, give me peace
 
Wat vrij is vertaald met:
 
In ieder geschreven woord
flest hij een deel van zijn gezin
ik wil niet spreken van een moord
maar van onschuld evenmin.
 
Er is ook een versie van Hank met de titel
 
Please help me I ám falling
 
I wonder how many poor boys like me
are still in love with a foreign memory
And how many poor girls are waiting over there
With their hearts tied to a foreign love affair
Foreign love affairs distant lands apart
foreign love affairs many broken hearts
 
[gitaar ]
 
I’d give up a kingdom if I were a king
to be with my darling
and have one golden ring
But I have no kingdom
so all we have to share
Are the mem’ries of a foreign love affair
Foreign love affairs distant lands apart
foreign love affairs many broken hearts
 
[gitaar]
 
 
Vertaald:
 
Ik geef een koninkrijk als ik een koning
zou zijn en mijn liefste mijn gouden ring
Maar ik heb geen koninkrijk dus alles
wat we kunnen delen is louter blingbling.
Zo gaat dat met Buitenlandse Liefdes Zaken
Gebroken harten die kant noch wal raken
zonder een goede reisverzekering.


hunt

Om de sleur te doorbreken, vandaag een evergreen in de vorm van een afbeelding van de eeuwige debutant. Een klassieker, die staat voor de overvloed aan talenten in het  huidige voetbal die gedoemd lijken in de marge cariëre te moeten maken. Stuk voor stuk zouden we over legendes spreken, maar Klaas-Jan is zelfs meer dan dat.

Een lied over een voetballer is natuurlijk onzin. Hij doet niks dat de muze wakker maakt. Voetballiederen zijn ook de simpelste onder alle klaagzangen, omdat het geen naam mag hebben wat een club tegenwoordig presteert en het een en al nostalgie is wat men elkaar toezingt.

Vandaar de ansichtvorm met de groeten uit het land van de catenaccio.