Post Tagged ‘Kwakkelpolitiek’


Kwakkelpolitiek

strooit zout in de wakken van

het asielbeleid