Post Tagged ‘modderfiguren’


Steeds meer bloggers zwemmen in de modder van het internet sinds het uithuiszettingsbevel van de Volkskrant is uitgevaardigd. Ze hebben zich verspreid over diverse wadden en hun nieuwe nestjes uitnodigend opgemaakt. Er vinden nu elders ontmoetingen plaats, maar van een nieuwe gemeenschap is het nog niet gekomen.

Als nomaden trekken ze door de modderplassen die het gevolg zijn van de zware regenval na de verstoffing van menige site en met name die van de Volkskrant. Sommigen spreken al van een tweede zondvloed en zien hun modderblog als de enige ark die straks het voortleven op een vast stuk moddder mogelijk maakt.

Bovenstaand gekiekt modderbloggerpaar hebben elkaar gevonden in de strijd om het hoofd boven het moeras te houden en hebben besloten om snel nog wat nageslacht te maken in de hoop dat hun eenmaal geworpen blogjes de nieuwe tijd zullen meemaken. Ze hebben van de modderatie, de moerasbeheerder, vernomen dat daar nog met God over wordt onderhandeld.

God, had de modderfiguur met 1 oogspleet open geprutteld, hoever gaan ze nou weer?
De blogger met volledige beschikking over haar gezichtsvermogen kalmeerde hem: het is niet die God van de christenen, het is een bedrijf dat alle blogsites opkoopt en zo een tweede aarde in bezit denkt te krijgen.

Vreemd, hoorde ze hem nog zeggen voordat ze samen onderdoken, dat ze al die sites opkopen. Ze hadden beter de centjes bij elkaar kunnen leggen om een technische staf te bekostigen die zo efficient mogelijk voorpagina´s in de lucht houdt, waarop gastredacties van bloggers per week hun persen kunnen laten draaien.

Ze had hem nog horen roepen dat de baggernatuur van de Volkskrant hen wel een reuzevoorsprong heeft gegeven. En zijzelf had nog geprobeerd te zeggen dat ze na deze ramp geen modderfiguren meer mogen slaan. Maar een hoge golf met harde stukken klei erin bedolf hen onder het puin dat, dachten beiden, God kennelijk al aan het ruimen was. Snel surfden ze met die klei als plank terug naar hun ark.