Post Tagged ‘pleonasme’


Nu in het buitenland uitgevent wordt dat we in Nederland overspoeld worden door moslims die hun godsdienst niet willen ruilen voor de sympathie van de gehele bevolking zou je verwachten dat er een spoeddebat aangevraagd is over de verantwoordelijkheid van gekozen volksvertegenwoordigers voor hun mening in het buitenland. Zeker als deze genant raaskallen over de Islam als een totaliserende ideologie en bedrog plegen met cijfers over de noodtoestand alhier.   

Als kiezer kun je het raaskallen van een stemmentrekker nog negeren. Je stemt niet op mensen die niet weten wat ze  zeggen. Maar als deze als de vertegenwoordiger van het parlement niet op verkiezingstournee is maar in het vaarwater van buitenlandse zaken zijn gebakken lucht verkoopt dan is dat schadelijk voor onze reputatie, identiteit en imago. Hij moet dan toch op het matje geroepen worden en een lesje zindelijk denken krijgen. 

Zou de voorzitter van het parlement hem niet tot de orde moeten roepen? Het hoeft niet openbaar. Het kan ook even apart, achter de coulissen, maar iemand moet Geert vertellen dat een totaliserende ideologie een pleonasme is. Zonder te totaliseren is er geen sprake van een ideologie. Door moslims over de kam van één interpretatie van hun geloof te scheren maakt onze blonde parlementarier zich schuldig aan hetgeen hij ze verwijt.

Wellicht dat dit gesprekje daarna kan overgaan in een debat over de vrijheid om meningen te uiten die in tegenspraak zijn met zindelijk denken. Dan zou ook Rutte’s onbezonnenheid aan de orde kunnen komen om een recht groter te maken dan dat recht kan zijn. Dat hij er anders een ideologie van maakt en die is altijd totaliserend. Zo komen we misschien eindelijk eens met elkaar in gesprek over wat het vraagstuk nou precies is. Zoals het nu steeds op tafel komt, kunnen we alleen maar zuchten over het geringe denkvermogen van onze volksvertegenwoordigers. Terwijl ondertussen de verhoudingen onder de bevolking verslechteren.

Het schijngevecht over een vrijheid om de vrijheid (zoals dat nu al jaren over de meningsuiting wordt gevoerd) heeft nu toch wel zijn nutteloosheid bewezen. We hebben er niks aan gehad en zijn nog verder van onze verantwoordelijkheid afgedwaald om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Mijns inziens is met de vaststelling dat iedere mening totaliserend kan zijn de grens aangegeven waar de vrijheid van meningsuiting niet meer verdedigbaar is en de verantwoordelijkheid in het geding is voor dat effect zelf. Het debat zou dan eindelijk eens kunnen gaan over de zaak zelf, namelijk de verstoorde verhoudingen onder de bevolking, tussen politieke partijen en in de media.

Niet alleen de relaties tussen bevolkingsgroepen, tussen politici en kiezers en tussen gelovigen en ongelovigen zijn verstoord, maar ook de verhouding waarin zaken geproblematiseerd worden. Zo moet het toch iedereen verbazen dat belangrijke vraagstukken over economisch beleid, ecologisch beleid, kennisbeleid, veiligheidsbeleid, drugsbeleid enz. volledig overschreeuwd worden door dubieuze  opvattingen over bevolkingspolitiek, die we tot nu toe alleen van totalitaire regimes gewend zijn.

Back tot the basics of democracy! Als Wilders en zijn medestanders of bewonderaars oprecht menen dat de wereld verlost moet worden van totalitaire visies, dan zouden we snel weer bij de basis van de democratie kunnen terugkeren. Ontwaakt alle totalitaire denkers uit uw nachtmerrie de ander uit te sluiten als partner voor een goed geprek, wrijf uw monsterlijke denkbeelden uit uw ogen en sluit u aan bij alle mensen die met iedereen in vrede willen samenwerken aan de pluriforme maatschappij, waar de Onze grondwet vanuit gaat. Pluriformiteit is het enige dat de vrije mening kan behoeden voor het oneindig blijven totaliseren tot we allemaal de Wildersgroet om ons heen zien opsteken.     

PS

Mijn VKblog sluit ik niet voor een discussie via louter teksten. Al was de opzet van mijn blog juist om zoveel mogelijk met beelden te spreken. Maar goed, de zaak die ik hier aankaart is zelf voor mij te belangrijk om me door beeldrovers van deze site te laten wegsturen.