Post Tagged ‘slavenmoraal’


VIntrospectief en depressief blog

Namens de Vereniging Voor Belastingbetalende Huismannen heeft mijn bovenbuurman een open brief naar de Tweede Kamer gestuurd om voor eens en voor altijd van het discutabele Sinterklaasfeest af te zijn. Hij is van huis uit Kamerantropoloog die zweert bij introspectie. Het is, volgens hem, de enige weg om kennis aan het innerlijk van mens en dier om te zetten in kennis van hun werelden. Zo heeft hij mij dat gisteren vanaf het balkon van mijn bovenkamer gemeld, die hij sinds kort huurt nu niet criminele illegalen uitzicht dienen te hebben op een veilig bestaan.

Zijn kennis aan en van Zwarte Piet is inderdaad zeer omvangrijk. Jarenlang heeft hij als mijn illegale hoofdbewoner die figuur gespeeld om onder de mensen te zijn. Hij was zelfs vaak de enige echte, omdat blanke -vrouwelijke- imitatienegers doorgaans die rol op zich nemen. Tussen die momenten door heeft hij ervaren wat het is om die kaart steeds uit het spel te trekken. Zelf heb ik hem in mijn huid laten kruipen om te ervaren hoe het is om voor Sinterklaas te spelen. Een rol die mij op het lijf geschreven is, omdat ik als belastingslaaf alles voor iedereen moet betalen. Wat ik voor mezelf overhoud, pot ik natuurlijk op voor het geval men toch tekort komt.

Je bent te sociaal, hoor ik vaak als ze hun zakken gevuld hebben. En dat doet zeer als ik niet als een van hen participeer. Wat mijn huurder op het idee van die open brief bracht. Geachte Vaste, Aanwezige, Tijdelijke en Afwezige Kamerleden, luidt de aanhef om niemand te vergeten. Graag vraag ik uw aandacht voor een alternatief om uit de impasse rond het Sinterklaasfeest te komen. Mijn hospes en ik hebben, na bij elkaar naar binnen te hebben gekeken, ontdekt dat het feest niet meer van deze tijd is. Immers, tegenwoordig geeft het geen pas om voor iedereen alles te betalen en zeker niet om mensen zwart te maken die niets op hun kerfstok hebben. Da’s te sociaal en da’s te straf, toch!? Van groentjes als Europa moeten we de helft van dat lesje nu wel geleerd hebben.

De behoeften en de belangen om de pot te verteren, zijn in Europa dan ook uitentreuren bekend. Alle lidstaten wenden al jaren voor te moeten bezuinigen, omdat vorige kabinetten de pot verteerd zouden hebben of wij burgers of de banken enz. Uw werk heeft geen zin als er geen staatsschuld zou zijn en ons leven als belastingslaven al helemaal niet. Waarin zou u als parlement dan uw handen moeten wassen!? Zoals weer blijkt uit het brandhoutakkoord, waarin voor iedere partij een potje gebroken is voor de door hen begeerde zoethoudertjes. U sloot dat zonder zwarte pieten af, maar wel met 650 miljoen meer tekort c.q. schuld in de stok gekerfd. Daarmee komen we op de kern van het alternatief. Hoe kunnen we het zo organiseren dat er een begrotingsakkoord op z’n sinterklaas, zonder gekleurde imitatienegers te exploiteren, wordt gesloten en dat betaald wordt door Europa c.q. een lidstaat die daarop gerekend heeft.

Voor een voorbeeld moet u verder kijken dan het eigen land groot is. Tel wel eerst uw zegeningen. Onze slavenmoraal is bijvoorbeeld al hervormd tot een belastingmoraal, maar nog onbenut voor (een alternatief voor) Sinterklaas. De dubieuze kerkelijke liefdadigheid is niet meer van deze tijd. Zo kom ik als KA uit op de ‘potlatch’. Ik bedoel de bijeenkomsten van rivaliserende Indianenstammen in Noord-Amerika. Op kosten van de leiders worden slaven doodgeknuppeld, grote hoeveelheden voedsel opgegeten en vernietigd of kostbare geschenken weggegeven en na afloop ook vaak vernietigd. Met als enige doel je rivalen tot eenzelfde feest te verplichten. U herkent, neem ik aan, onmiddellijk de wijze waarop wij democratisch functioneren, waarbij u dat doodknuppelen van slaven vervangt door het afknijpen van de budgetten van burgers. Dus het fundament is er al, nu nog het feest erop laten draaien.

Oh ja, wie niet aan die plicht kan voldoen, wordt het recht ontnomen op enig aanzien. Wat zoveel betekent als dat ze al hun onroerende rijkdom strippen en over ieders lot beschikken naar eigen goeddunken. Zoiets als Finland met Griekenland wilde doen en wat ik hier u ook ga voorstellen. Daarbij heb ik inderdaad de potten op het oog, die Europa heeft gevuld om armlastige lidstaten c.q. banken  te helpen. Europa heeft al eerder de PIIGS-landen geld voor hun potlatch (blijkt een besloten feestje te zijn geweest achteraf) gegeven. En heeft gezien die overdreven fondsvorming rekening gehouden met dat de pot altijd verteerd kan worden en ook uw Kamervraag ‘Wat dan?’.

De potlatch is een keihard ritueel c.q. bewijs van een echte participatiesamenleving, waarin alles en iedereen als touwtjes aan elkaar wordt geknoopt. Wij pleiten dan ook voor een Binnenlandse Potlatch en een Europese  variant. Die BP laten we voor het gemak eenmalig met onze EP samenvallen. Zo’n BP zouden we op die derde dinsdag in september kunnen houden. De eerste zou ik door WA laten organiseren. De Gouden Koets wordt er verloot onder concurrerende EU-lidstaten, dan zijn we meteen van het overschilderwerk af. (Het advies om de slaven belastingblauw te kleuren, geef ik u dan ook niet.) W.A. zal daarna armlastig zijn en Duitsland, neem ik aan, verplicht worden het koningshuis te onderhouden tot zij de EP  organiseren. Voor de BP’s en EP’s worden lijsten bijgehouden van de meest vermogenden, die voor iedere staatsschuld recht evenredig aanspreekbaar zijn. Omdat ze vaak de oudste belastingslaven zijn, zijn zij voortaan onze natuurlijke leiders.

Dan zijn we meteen van die tijd-, geld- en mensverslindende verkiezingen af en kan het parlement uit hun zak betaald worden. Zo werken wij tegelijk aan het benutten van inkomensverschillen en van een tot op heden sociaal acceptabel gebleken slavernij. Naakte slaven komen in ons verhaal niet voor, want er is bij ons niet meer sprake van gevangen vijanden waar we geen kleding, voedsel en werk voor over hebben, toch!? Het zou ook de onophoudelijke strijd om nieuwe slaven weer leven inblazen. Nee, we  gaan gewoon uit van het feit dat we allemaal belastingslaven zijn en eenmaal in het jaar het voor het zeggen willen hebben wat er met ons geld gebeurt. De meest vermogenden onder ons krijgen uw zetels, waar ze ons dik voor betalen. Rivaliteit tussen landen wordt gestimuleerd, wat de groei van de economie wederzijds bevordert.

Kortom, schrap het huidige Sinterklaasfeest. Geef de kinderen daartoe het cadeautje alvast dat voor de Kerst bedoeld is. Zorg dat Europa haar potten feestelijk verteert door jaarlijks Begrotings-Kampioen-Schappen te organiseren, die de gecombineerde spanning van sportkampioenschappen en sinterklaasavonden synergetisch doet toenemen. Neem zelf het initiatief met een Binnenlandse Potlatch gecombineerd met de eerste EBKS. Natuurlijk op de 3e dinsdag in september, dat is nu 3x gezegd. Waarbij de donor de ontvanger dus de feestganger verplicht het jaar daarop uit eigen zak zo’n EBKS te organiseren op straffe van verlies van alle rijkdommen en iedere zelfbeschikking aan degene met wie die plicht is overeengekomen. Is getekend, namens de VVBH, de heer Olivier-Op-Mijn-Zolder.