Post Tagged ‘theater’


He came in through the door of our dryer blog

Zijn leven lang gekooid als poëzie

was hij een vlo zonder theater

achter tralies gekluisterd, op de knie

de tandeloze tijd dodend voor de mooiprater

Net als de verlosser te vroeg gepensioneerd

uit zijn vlees al het geld geslagen

om de macht in geringere handen over te dragen

is het koninklijke roofdier tot het bot onteerd

Zou hij het nu welletjes gevonden hebben

nu ons spaargeld vlees is geworden of altijd al was?

voor het systeem dat dreigt weg te ebben

als er geen geld in wordt verdampt tot darmgas

Met name in de buiken van bankgieren

met in iedere straat een anus

waar wij onze leeftocht uit de kieren

halen met onze tentakels graaiend in hun kanus

Vandaag kwam hij door de deur

van de droger binnen, de gek

devoot voor zijn doen met in zijn bek

een bewijs aan toonder in de originele kleur

 –

Zijn spaargeld is de ingehouden woede

over zijn ooit geroofde wilde bestaan

die men kan blussen met een rib waaraan

resten van een lijf kleven, een goed doorbloede

Je krijgt er zoveel meer voor terug

dan het systeem zelf bieden kan

een wezen dat smult van een ongekookte rooie rug

gokkend op zijn voorkeur voor een bankgier zijn hersenpan

Rotterdam, zaterdag 19 oktober, de dag waarop een Bengaalse tijger uit de kast kwam toen hij meende te horen dat al het geld vlees was geworden


Sport zo beoefenen dat je lichamelijke vermogens bewondering wekken is bij voetbal al vaker in het spotlicht gezet. Helaas beperken de media de aandacht tot een herhaling van enkele momenten. Met wat meer moeite zouden er prachtige clips gemaakt kunnen worden van de sporter als theaterdier. Iets wat de reclamejongens wel weten uit te buiten. De makers van het zeldzame drama, dat nog op eigen bodem geproduceerd wordt, gaat het geheel voorbij dat de kunst met je voeten en hande te spreken geen grenzen kent.

 

LEES VERDER

 


water kant

Volwassen zit ik 
met mij zelf in de hand,
wat dromerig aan de waterkant
te staren met mijn jongensblik,
 
naar een drijvende hoed en rand.
Een krant lijkt te spartelen,
op de plek van de geleerde,
waarvan ik samen schrik.
 
Zouden ze hem martelen,
omdat hij hem smeerde
………………………
………………………?
 
groter tha
 
 
heel mijn wezen
werd bevangen
door het brandend verlangen
te zien wat wij zo vrezen.
 
de verrijzenis van thanatos.
in het zo hoge water
maakt hij theater
met zijn wapperende lappenbos.
 
dit is wellicht mijn laatste kans
en roep hem van mijn kant toe:
dans, thaantje, dans gans.
dans die zwaan in je levensmoe.