Post Tagged ‘vergrotting’


Actieve vergrotting van mijn blog is nog het enige dat resteert. Mijn blog is hier volwassen geworden en heeft zich tegen het modder gooien op en door deze site beschermd met passende kleding. Nu zij wordt verdreven en haar vruchten als bagger zijn afgedaan, steekt zij nog eenmaal haar hoofd door het luik dat tot 1 maart open staat. Zij heft haar handen op alsof zij de heren regenten boven haar moddertrappelend wil voorhouden dat zij hier zal blijven wonen al moet ze de zeeuwse wapenspreuk eeuwig volhouden.

Dat is uw vrije wil, moppert de hoofdregent die op het luik stond en nu in zijn eigen vuil op zijn gat ligt. Hij houdt haar buiten beeld op zijn beurt met een mimiek vol kwader trouw voor dat de goden nu eenmaal hebben gesproken en hij niets meer kan doen dan haar daarop te wijzen.

Typisch voor regenten, bijt ze hem in modderbelletjes toe, om de vrije wil met louter gelaatstrekken te projecteren op de wil tot voortleven van de ander, die zij aan hun touwtjes laten trappelen. Louter omdat u ons hier kwijt wilt en niet in staat bent daarover in gesprek te gaan, schuift u uw verantwoordelijkheid voor het verdrijven van uw grond, uit het hof dat wij er stichtten, in onze schoenen.

Het lijkt wel de 4e eeuw, toen de vrije wil, die de monnik Pelagius juist als godsgeschenk ervaarde, de nek werd omgedraaid door Augustinus. Het ging toen ook om de onwil van wie de touwtjes in handen heeft om ze terug te geven aan ‘de mensen zelf’. Pelagius werd verbannen en zijn gedachten werden dakloos tot de geschiedschrijver ze naar voren haalde uit de grotten van die tijd en ze weerspiegeld zag in de Reformatie en daarna de Verlichting. Mijn blog waarschuwt de weer opgekrabbelde hoofdregent:

wie al zijn bewoners zijn huis uitzet,
alsof een vijandig volk zijn land bezet
krabt zich straks tevergeefs het kale hoofd
waar onze blogs als een versteende korst vergrot*
zijn omdat men hier niet in ons gelooft

*) iedere verdrijving uit een woonruimte laat een leeg hol achter. Dat is een natuurlijk proces. De natuur heeft dat al voor haar onderwerping aan de mens voorgedaan bij de vorming van grotten. Dat proces heeft tot nu toe geen naam gekregen, maar met de blunder van het VK is onze taal verrijkt.

De grot was van een leeg hol een woning geworden voor de eerste mensen op aarde. Het is gecultiveerd in lusthoven en kunstholen. Na die versiering is het nu omgeslagen in ontsiering en dat vergrot onze beschaving. Nog een kleine 3 weken en men treft hier hooguit nog wat onkruid, waaronder ergens op deze rotsgrond al onze hier gemaakte blogs begraven zijn. Al maken ze er een archief van, het zal slechts een spleetje zijn dat daar toegang toe biedt.

Vanwege dit perspectief maak ik ter afscheid nog enkele modderbloggen bij de Volkskrant in de hoop dat die verstenen als straks de Grote Droogte de boel verwoestijnt.