Post Tagged ‘vluchten’


laatstebeeld

Vluchten kan weer wel!

Wees gegroet

Ongekroonde koningen van niemandsland
waanden we ons op deze site van de Volkskrant
jarenlang dachten we er is niets aan de hand
zagen geen zwaard aan de bovenkant

van iedere pagina waar ons blog
verscheen, dat als een ros
ons naar de eigen toppen bracht
van wat nu als proppen wordt veracht

ooit begon ik met de regel: iets is me
dierbaarder dan een offer, schoner dan de
hand die het ontvangt. Een protest tegen afstaan
van leven, van bestaan, van iets dat nooit mag vergaan

al zou het mijn kop kosten! Dus vlucht ik met mijn blog
voordat de draad wordt doorgeknipt en zie u elders toch?!

Met mijn Avatar verwijder ik ook mijn gehele bloginhoud van deze site als de plugin van OBA zijn goede werken heeft volbracht. Op geen enkele wijze wil ik dat de Volkskrant erover beschikt. Als een land zijn koningen verraadt en hun heldendaadewn om het leven brengt, leeft er niets meer van hun glans rijk voort. Voordat het door hun zwaard wordt doorboort, heb ik het veilig opgeborgen.

Een bitter genoegen bleek ons deel,

Marius van Artaaa