Post Tagged ‘vrijspraak’


tuiniermark
 
 
in het groen en geel van geërgerd nederland is de geest van “de eerste verantwoordelijke” gekomen over de tuinier van jeroen bosch. een jongen nog, maar met zijn ledematen geheel geworteld in het links en rechts scheve schaatsen rijden van de politiek.
 
met de opgewonden trots van een scholier die net voorzitter is geworden van zijn zelf samengestelde medezeggenschapsraad op de scholengemeenschap van rommeldam, heeft hij het kamertje betrokken van jpb. dezelfde dag nog heeft het om de politiek tot de moderne tuin der lusten verklaard. als drager van de schaal waar ooit alles op gewogen werd dat men roeptoetert, draait hij zijn hoofd nog even naar rechts om de geur te proeven van een ongeremde konttekst.
 
bij de laat-middeleeuwse schilder was het nog de vraag of de tuinier een herberg geopend had in zijn achterste om de lusten in de mens aan te wakkeren dan wel te blussen. de hedendaagse kunst om van een minderheid een meerderheid te maken heeft daar een heus achterwerk voor in de plaats gekregen. tenminste als de rechter straks conform de eis zich uitspreekt over de vrijbrief voor wat thuis, op school of op het werk verwerpelijk is, als iets dat wel mag binnen context van de politiek.
 
de lust zijn angsten op de ander bot te vieren zal straks velen motiveren tot een politieke loopbaan. niet langer hoeft men de schijt aan de politiek kwijt door een proteststem. de politiek is bij deze een nationaal toilet geworden, waar men wild mag plassen en schijten. met een knipoog naar ton is het een ode aan deze eerste tuinier onder de titel 2x trots als mark waard.
 
tam tam
 
arme màrk-tôch-hoe-stàrck-team-hier-staet
tussen die oude rommeldamse stripfigurenadel
heeft beide benen stijf gehouden en met zijn praet-
jes zit hij trotsjes zonder kontje in het zadel
 
als het langste stokje mikado
in het eerste 60+ kabinet
met een intensive care als juichplek
voor: zat hem op jôh, druck een punt, bràvo!
 
zal zijn leiderschap bestaan uit handen schudden
voeten wassen, asbakken legen en kuchen naar de kudden
ondertussen werken de heren stevig door aan het schrappen
van alle uitgaven en het legen van alle schappen
 
eenzelfde opgepompte grootheid van zijn formaat liet hij uit
het schip van staat achterlatend vol beschimmeld voc-beschuit
 
opvallend is nog dat mr net als jpb stond te trappelen om mp te worden en hem een groot man noemde. niet om zijn politieke daden. louter om zijn hechting aan het voetstuk. als eerste tuinier zal deze premier hem nog overtreffen.
 
de politiek in de 21e eeuw wordt langzamerhand een landschap vol follies van jongerenpartijvoorzitters. ze zijn dol zijn op de nieuwe kleren van de kiezer om voor hen “allen de premier” te zijn en wie ziet nog een been in hun politieke anorexia!?