Post Tagged ‘vroedschap’


Vrijheidsbeeldje

In Zeeland vindt dit jaar “de nationale start van alle Bevrijdingsfestivals in Nederland” plaats. Omdat Vlissingen 700 jaar bestaat, willen ze daar het “Bevrijdingsfestival Zeeland extra groots vieren”.

STUDIO ARTaaa is gevraagd ‘om niet’ een hanger te maken voor het vrijheidsbeeld. Als ‘richtsnoeren’ zitten enkele vingerwijzingen toegevoegd. Die zijn zo letterlijk mogelijk opgevat.

De hanger moet tot uitdrukking brengen dat verongelijktheid de bron is van iedere vrijheid. Boosheid vanwege oneerlijke behandeling, dus. Dat heeft (volgens de bijsluiter) STUDIO ARTaaa in de twee van elkaar afgekeerde gezichten onder vermaledijde hoofddoeken zeer actueel weergegeven.

Ook wordt de vrijheid om te studeren er zeer herkenbaar in weergegeven. Waar duidelijk de toenemende bagage onder de kleding zichtbaar is. Op het festival is een apart studentenplein aangelegd om te vieren dat je hier vrij kan studeren dan wel dat recht ter plekke op te eisen. Zie http://www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl/

Het College van B&W uit 1315 dient op een of andere wijze erin herkenbaar te zijn. Dat was een Vroedschap van vissersvrouwen gehuld in wat wij nu dwangbuizen zouden noemen. De studio is, aldus de bijsluiter, er in geslaagd om met de tot de strot reikende hobbezak de met opzet veel te grote kleren van destijds plastisch te verbeelden. Het wordt geprezen dat het ook verwijst naar het karakter van het recente stadsbestuur.

De klacht van het volk en met name de huidige burgerij -dat Vlissingen een veel te grote broek aan heeft- vindt men er treffend in naar voren komen. Wat met name de lokale partijen zeer bevalt. Zij hebben die klacht steeds over het voetlicht gebracht. Vlissingen zou zich als krimpend stadje hebben vertild aan het ene na het andere megaproject.

Hopelijk gebeurt dat niet vandaag met die nationale start.