Post Tagged ‘zeearm’

Het eeuwige leven

Geplaatst: 27 oktober 2020 in Gedichten
Tags:, , , ,

Dagelijks wandel ik uit 
 het dalletje waar ik woon 
 de dijk op naar de boulevard
 om telkens weer te bewonderen 
 hoe de zee nieuwe kustlijnen tekent
 in 't zand van 't strand en op het basalt
 van de dijkwering, op drooggevallen stroken 
 met haar Scheldemond markeert waar ik kan lopen
 over ribbels, schelpenpaden, zeewierruggen, lage hellingen
 langs kokmeeuwen, kwallen, kuilen, kragen, kromhout, kreken
 door regenbuien, zonnestralen en windvlagen gevormde schotsen 
 sporen volgend van hondenpoten, trekpaarden hoeven, zandkastelen
 dwars door verstuivingen, schuimvlokken, deltastromen, geul landschappen
 gewaterverfde schaduwen van de badgasten die genoten van de zonsondergang
 aangevreten repen plastic, achtergelaten door creaturen die niks geven om de natuur
 naar met algen, mossen en korstmossen beklede oude houten palen in de noeste branding
 waar in het drijfzand door zeeduivels bezeten hengelaars balanceren op de gladde dwarsbalken 
 die de eeuwig veranderende getijden omtoveren tot donkergroene monumenten vol kruisen en mollen 
 een notenschrift voor het windorgel van de vissersvrouw dat eindeloos het verlies van haar dierbaren berouwt. 

Door het nauw van de taal klein

*

Door het nauw

 *

Naar de oude natuur

een zaal van verlangen

 *

via een snikhete ‘highway’ de zee in

op het vlak van het aarden lichaam

 *

voor het eten; voor het vergeven en vergeten

een fossiele bomenrij boven het kerkhof

 *

trilharen bewaken de betonnen zeearm

waar het water op af komt en langs

 *

de ontplofte brug tussen hier en daar

door het nauw van de taal

*

*

*

Vlissingen, 18 september 2013