Archief voor de ‘Hiaten’ Categorie


dansenop

Vandaag mijn eerste blog gemaakt als start van een eigen weblog, nu mijn stek bij de Volkskrant dreigt opgeheven te worden.

Het zou gaan over de toestand op De Hiaten en de ommekeer in de verhoudingen door de opstand van de huismensen. Helaas zijn de beelden daarvan kwijt geraakt en moet ik volstaan met deze aankondiging. Ik hoop nog deze week wel over al het materiaal te beschikken, maar kan u al verklappen dat het een serie wordt.

De eerste afleveringen worden gevuld met het nieuwe dansen op De Hiaten, waarbij men door het stof gaat om na de breuk in de cultuur aldaar in het grotere nieuwe geheel (De Magistralen) opgenomen te worden. Een sublieme choreografie van De Achterlijke Huisman geeft daar niet alleen uitdrukking aan, maar bezorgt de bewegers en de bewogenen ook een geheel nieuwe  identiteit.

Volgens De Argeloze Reporter (de Dar genoemd na de succesvolle premiere) op De Hiaten is men daar geslaagd in het overstijgen van de mens als genotype en is aan het eind van de dans een nieuw wezen geschapen.

http://artafterallart.blogspot.com/

Aangemeld bij OBA enz.


 

 

huis vrouw

 

 

 

Vandaag zou de Messias op De Hiaten verschijnen. Dat zal ook het geval zijn, maar het wordt aanvankelijk niet opgemerkt. Heel De Hiaten is in de ban van haar eigen geschiedenis als de Burkabewoner de haven binnen vaart. Die geschiedenis omvat talloze tijdperken, waarvan vooral de laatste iedereen nog zwaar op de maag ligt. In dat tijdperk, waarin De Techniek hen tot nadenken heeft gestemd, zijn de huisvrouwen in een identiteitscrisis geraakt. Daarom is het vooral hun geschiedenis die de bevolking bezighoudt.

 

Het zijn de scheten van de hangvrouwen die zorgen dat er huisvrouwen rondlopen op De Hiaten en de maatschappij ontwikkeld wordt conform het historisch materialisme naar een heuse klassenmaatschappij. Bevroren scheten die na condensatie aggregeren tot een vaste maar zeer soepele stoffer en blik op benen. Ze gaan aan de slag direct na inblazing van hun taak het huishouden geheel belangeloos te verzorgen. Als huisvrouw zijn ze een en al in beweging zonder oog te hebben voor verlichting van hun werk. Ze kunnen niet stilstaan en moeten daardoor de Techniek aan hen voorbij laten gaan.

 

In de loop der tijd is het huishouden desondanks flink gemechaniseerd. Dit is vooral het werk geweest van de binnenmannen, die hun bestaan te danken hebben aan de afwezigheid van gelijkheid tussen mannen en ook vrouwen op De Hiaten. Deze afwezigheid werd steeds meer gezien als een hiaat die niet verwacht werd van een cultuur waar de hangvrouw de scepter stilhield en de mannen hun gang liet gaan, doorgaans. Hoe vaker men die afwezigheid ervaarde als een tekortschieten hoe sterker men zag wat men miste. Het hiaat van maatschappelijke gelijkheid biologeerde de Hiaten dusdanig, dat men op den duur alleen bezig was met het zien van ongelijkheid. Een even sterke, slimme en gemakzuchtige huisvrouw werd uiteindelijk ook door de hangvrouwen en de loopmannen gezien als een tastbaar tekort en de schaduw van de geëmancipeerde slavin doemde steeds meer op in de beeldvorming van wat maatschappelijk verwacht werd.

 

De binnenmannen zijn als boorlingen van wat op de Hiaten gemist werd in het huishouden vanaf het begin doordrongen geweest van hun afhankelijkheid van de verwachtingen van de ander. Daarom hebben zij zich geheel en al op de Techniek toegelegd, die die afhankelijkheid voor allen tot nul zou kunnen reduceren als het werkt en men ‘dus’ blijft bewegen volgens het mannelijke principe. Wat conform de wetten van hun aangeboren paralogica, waaraan ook het menselijk brein volgens de Hiaten gehoorzaamt, doorgaans het geval is.

 

Echter niet de Techniek op zich, maar de perceptie van een huishouden dat geheel gemechaniseerd is, is de huisvrouw noodlottig geworden. Zonder een slaventaak bestaat ze niet meer en van een verwachting die haar gemis zou teniet doen is geen sprake nu het huishouden voor zowel de hangvrouwen als de loopmannen, de binnenmannen en de huisvrouwen zelf op rolletjes loopt. Van haar blijft slechts de aanwezigheid over van degene die er net zo goed niet hoeft te zijn. In zo’n toestand van economische, maatschappelijke en culturele overbodigheid resteert haar alleen nog van zich te doen spreken met een protest-haiku, waarin zij zichzelf wegcijfert naar haar aard en het huis het protest laat verwoorden:

 

Een huis zonder vrouw

is als een armloos gebouw

een galg zonder touw

 

 

De enige binnenman met stoffer, blik en kinderwagen in de pre-I-hold-uitvoering wordt door deze nymfenzang gegrepen. Hij ervaart het klagen van de huisvrouw als een klacht van het gehele huis zonder vrouw die het schoonhoudt en ziet daarin onmiddellijk het begin van een ingrijpende verandering op De Hiaten. De belangrijkste voorwaarden voor een omwenteling zouden volgens zijn vlugschrift zijn dat zowel de onmacht van de taakloze huisvrouw als de macht van de roerloze hangvrouw vanwege wringende hiaten aanwezig zijn in het lokale dominante cultuurpatroon. Er hoeft maar even iets te gebeuren en het onbehagen wordt de lokale mensheid teveel. Zij voelen zich, volgens deze binnenman, tot handelen tegen het vrouwelijke principe van roerloosheid gedreven door uiteindelijk het principe zelf, dat actief ingrijpen in de maatschappelijke ontwikkeling uitsluit.

 

Uit: De kiem van rebellie op De Hiaten. Een documentaire van de BBC.


bbewoner

Op De Hiaten zal in 2011 een burgeroorlog uitbreken tussen de loopmannen van de hangvrouwen en de binnenmannen van de huisvrouwen. De laatsten hebben Geert de Ruyter aan hun zijde, de dubbelziende landrot die een UFO heeft binnen gelokt op het schip van de COC. In de kleren van de Helleveeghond heeft hij zijn watervrees overwonnen en samen met de grassprietsoldaten de Burkabewoner verwelkomd, die zich in het nageslacht van de vis Jonas lange tijd voor de wereld had opgesloten.

Zij zal op 10 januari haar intrede doen op De Hiaten als de vrouwelijke Messias voor allen die zuchten onder de hegemonie van de hangvrouwen en hun beschermers, de loopmannen. Onder het motto weg met de moderniteit die ons slechts luiheid bracht zal de Burkabewoner uit de doeken doen hoe men voor eeuwig zich kan bevrijden van het idee dat de mens bewegingsloos de hoogste vorm van geluk kan bereiken voor de gemeenschap.

Ter voorbereiding van haar komst hebben de huisvrouwen al hun binnenmannen opnieuw gekleid en leven ingeblazen, waardoor zij vele malen groter en sterker lijken dan de loopmannen. Om hun indrukwekkende gestalte goed te doen uitkomen, hebben ze alle huishoudelijke ledematen vervangen door een complete sportuitrusting voor het winnen van de Olympische Spelen, die men als dekmantel voor het beslechten van de burgeroorlog heeft georganiseerd.

Dat er ook huisvrouwen en binnenmannen op De Hiaten wonen was lang verzwegen, maar door de media recent ontdekt en publiek gemaakt. Voor de gang van het verhaal zal eerst de geschiedenis van deze arbeidende klasse op De Hiaten verteld moeten worden.

 

 

(wordt vervolgd na 10 januari)

Eerdere afleveringen over het leven op De Hiaten:

De_Hiaten

 

Hangvrouwen

 

Grafkisten

 

De_loopmannen

 


plasmasch

Tussen de hangvrouwen verschijnt een plasmazuil, waarop de loopmannen hun komst aankondigen. Voor de vrouwen het moment om zich uit de mat te laten zakken, waarbij het opvalt dat ze geen enkele beweging nodig hebben van hun lichaam zelf om met de vier ledematen tegelijk op de grond wederom tot stilstand te komen.

De bewegingsloosheid is op De Hiaten het vrouwelijke principe, alleen daardoor is het mogelijk om contact te houden met de doden en de levenden tegelijk en tevens te zorgen voor absolute waardigheid tijdens het geslachtsverkeer. Hetgeen daar De Hiaat wordt genoemd, een gebeurtenis waarbij de loopman moet smeken om toegang en de hangvrouw kan kiezen voor een warm of een koud ontvangst.

Bij een warm ontvangst is het gehele geslachtsorgaan geopend als een geeuwend schaaldier. Bij een koude zijn de schaamlippen bevroren en wordt het zaad ingevroren tot zij eruit is wat ze ermee aanmoet. De bevroren zaadcellen kan de loopman ‘ the morningafter’ weer ophalen als zij er afstand van wil doen.

Sommige loopmannen zouden volgens mijn informant hiervan zo gefrustreerd raken dat zij zijn gaan experimenteren met hun poezen. Op De Hiaten leidde dat tot een overbevolking van het aan deze zijde populairste gezelschapsdier onder vrouwen.

Door de bewegingsloosheid leven de hangvrouwen driemaal langer dan de loopmannen op De Hiaten, zoals biologisch aangetoond is als fenomeen met het amputeren van de vleugels en poten van de fruitvlieg. Wel vervliezen ze op een gegeven moment en zie je glazige hangvrouwen door de lucht fladderen, waar katers de gekste sprongen naar maken.

In filosofisch opzicht is het zijn van de hangvrouw op De Hiaten vooral een niet zijn, een toestand van volstrekte afwezigheid om zich te onderscheiden van de ander door niet meer te doen dan wat nodig is om geheel geconserveerd oud te worden en tegelijk te kunnen terugkijken op een zorgzaam leven, wat de eigen organen betreft.

Dit wordt op De Hiaten uitgedrukt met de volgende haiku, die tevens de nationale vlag siert en het eerste couplet van het volkslied is:

Zij

 

Die gedegen rust

blijft schoon voor het oog een lust

groter dan loopman’s

 

Uit: De Hiaat, Tijdschrift voor wetenschap van de Hiaten voor de Hiaten


grafkist

Waarom een grafkist vierkanterig moet zijn en een gedicht bevat, is op De Hiaten een heilige aangelegenheid waar men niet veel over kwijt wil. Uit de schaars verstrekte informatie kan men opmaken dat een grafkist voor een gedicht toch vanzelfsprekend vierkanterig moet zijn van ontwerp. Het is immers een ingesnoerde tekst en dat wordt automatisch een blok dat stapelbaar is: klaar om mee te nemen bij de zielsverhuizing van de gehele gemeenschap.

De kussenachtige kubusvorm straalt een zachte rust uit in tegenstelling tot de langwerpige kist die zo hard als een steen overkomt. De overledene wordt na inpakking van alle botjes in haiku’s bijgezet in een terp. Mijn informant schetst razendsnel het meest gebruikte voorbeeld in het zand:

dood dood dood dood dood
dood dood
leven dood dood
dood
leven leven leven dood
dood dood
leven dood dood
dood dood
leven dood dood
dood
leven dood leven dood
leven dood dood dood leven
dood dood dood dood dood

Had men dit niet gedaan, dan was het fout gegaan en lagen nu onze voorouders op hun broze schouders”, lichtte hij toe en fluisterde er nog achteraan dat de terp zou instorten en dat dat de heilige rust in het dodenrijk flink zou verstoren.

Het is bovendien ook nog zo”, brannde hij los, “dat men nu goed kan zien dat we leven met de dood letterlijk om ons heen. Ieder woord dood is een gewicht dat op een stukje leven drukt. Ieder woord leven staat voor een verpakt lichaamsdeel. Bij zieken en gehandicapten zorgen we dat ontbrekende delen door aardewerk vervangen worden. We zijn immers toch van klei gemaakt en worden straks weer nieuw leven ingeblazen als de openingen om uit de tijd te komen voor iedereen een feit zijn.”

De Argeloze treft het. Zijn informant schenkt hem wat achterovergedrukte gedichten van gelichte graven van uitheemse Hiaten, die herbegraven zijn in eigen land. Ze blijken boodschappen voor de goden te bevatten over de verwachtte zorg voor de kistbewoner. Ze verwijzen naar het verpakte lichaamsdeel, dat tot het bot is kaal gevreten door de heilige roofvogel Hiernanixs en dat in geval van uitheemse skeletten is bewerkt tot de figuur van een hangvrouw. Zou je het geheel rechtopzetten dan krijg je een totem van hangvrouwen, wat de Argeloze doet vermoeden dat de hangvrouw staat voor de eeuwigheid en als symbool de onsterfelijkheid verbeeldt door afwezigheid van enige beweging.

In één pakje zit een complete heup, die bewerkt is tot een figuur van vijf aan elkaar vastgeknoopte hangvrouwen; waarvan de matten spieren lijken te zijn en die per botje verpakt zijn in haiku’s als:

Een wieger die van

geen ophouden weet, neem haar

daarom stevig beet

Uit: Poëtisch volk, Die Hiaten!


hangvrfouwen

Als eenmaal ook op De Hiaten de duisternis gescheiden wordt van het licht, ontwaart De Argeloze hangvrouwen tussen de nog verpakte palmen. Ze luieren volgens overlevering ‘alsof’, om de vijand te imponeren met hun pose van onnozelheid. Evenzeer kunnen zij zo mediteren om zich met de voorouders te verstaan over de toestand in het dodenrijk, dat onder hen in terpen verborgen is. Als men ze stilletjes nadert, hoort men ze neuriën:

Hoe is het eten?

Schijt het goed? Of is ’t vreten

waarvan je niet moet!?

 

 

 

Uit: Prekoloniale mensbeelden


hiaten

 

We komen van de Hiaten, fluisterden ze vannacht in mijn oor. Ik had niet in de gaten, wie het zei maar hoorde: er verdwijnt niemand uit onze kaartenbakken. We sparen iedere geest, die zich staande houdt in de wind. En als het beeld schoon is geveegd, kun je weer van alles verlangen.

Het ei, land der blinden, waarin godenwangen winden vangen is op de tast een ondoordringbaar beeld waarmee de Hiaten met ons speelt. Het volk zonder gebeden, de stam die niemand kent, heeft de tijd in de hand, waar de zon een gat heeft gebrand. 


De Hiaten

 

Het landschap in dromen

uitgestrekt voor mijn geest

kent geen planten of bomen

geen mens, huis, noch beest

 

alleen de wind kan er wonen

haalt adem uit inktzwarte lucht

vult de longen van godenzonen

voor een stille maar diepe zucht

 

dat alles zorgvuldig mag zijn ingepakt

wat er aan leven zich heeft vertakt

maar in gelooide huiden van goden

kan je standbeeld je niet meer doden

 

handhaven zich in gedachtegangen

gaten vol onvervulbaar verlangen

 

 

 

Uit: Als de tijd op is